Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) που υλοποιήθηκε φέτος στο 2ο ΕΠΑ.Λ. έχει τίτλο “YourBloodCanSaveLives” (Το αίμα σου μπορεί να σώσει ζωές). Οι μαθητές του τμήματος νοσηλευτικής του σχολείου συνεργάστηκαν με μαθητές επαγγελματικών λυκείων στην Πολωνία και τη Σουηδία. Το πρόγραμμα, που είχε διάρκεια έξι μήνες, είχε ως στόχο κυρίως να βοηθήσει τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στο θέμα της αιμοδοσίας, να χρησιμοποιήσουν την ξένη γλώσσα ως βασικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και, ως αποτέλεσμα να μπορέσουν να κρίνουν και να συγκρίνουν τις πρακτικές που ακολουθούν τα διαφορετικά κράτη σε σχέση με την αιμοδοσία.

Όλες οι δραστηριότητες που περιελάμβανε το πρόγραμμα (αναζήτηση/συλλογή πληροφοριών, δημιουργία ερωτηματολογίου, τηλεδιασκέψεις, δημιουργία φυλλαδίου) πραγματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών τόσο σε εθνικές όσο και διεθνικές ομάδες. Επίσης, η παρουσίαση του κ. Θεόδωρου Τσαουσίδη, προέδρου του συλλόγου εθελοντών αιμοδοτών νομού Κοζάνης «Γέφυρα ζωής», ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές σχετικά με την αιμοδοσία και τα πολλαπλά οφέλη της για τους αιμοδότες και το κοινωνικό σύνολο. Η τελευταία δραστηριότητα του προγράμματος ήταν να συνθέσουν από κοινού οι μαθητές και των τριών χωρών ένα φυλλάδιο, το οποίο θα παρακινεί την τοπική κοινωνία να πάρει μέρος σε μια υποθετική εθελοντική αιμοδοσία στις πόλεις των τριών σχολείων.

Ιδιαίτερες στιγμές του προγράμματος αποτέλεσαν οι τηλεδιασκέψεις με τα σχολεία των συνεργαζόμενων χωρών. Οι μαθητές έδειχναν ενθουσιασμένοι κατά τη διάρκεια τους, μια που τότε μπορούσαν να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές των άλλων σχολείων και να συνειδητοποιήσουν πως, παρά τις σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σχολικής οργάνωσης, λειτουργίας και υλικοτεχνικής υποδομής, μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα με τους ευρωπαίους συνομηλίκους τους.

Για την επιτυχή πορεία του προγράμματος, οι μαθητές χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, γνώσεις πάνω σε θέματα νοσηλευτικής/αιμοδοσίας, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτυακών εφαρμογών, γεωγραφίας και πολιτισμού, και φυσικά της αγγλικής γλώσσας προσέδωσαν στο πρόγραμμα μια διαθεματική προσέγγιση σε ένα ζήτημα τόσο σημαντικό για την κοινωνική αλληλεγγύη και ευημερία. Ελπίζουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξουμε περισσότερο το θέμα της αιμοδοσίας και των βιώσιμων συστημάτων αιμοδοσίας μέσα από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+, που θα δώσει την ευκαιρία να εδραιώσουμε την στρατηγική συνεργασία μεταξύ των σχολείων και να γνωρίσουμε μέσα από αμοιβαίες ανταλλαγές μαθητών τις διαφορετικές κρατικές πρακτικές πάνω στο θέμα αυτό.

Ευαγγελία Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτικός 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης (evatria@sch.gr)

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page