Η άλλη όψη: Απασχόληση … Χωρίς πυξίδα και δυστυχώς χωρίς καπετάνιο

3 Min Read

Πρωτοβουλίες, συσκέψεις, συναντήσεις, συνεντεύξεις, ευχολόγια, απόδοση ευθυνών κλπ είναι συνεχώς στην καθημερινή περιφερειακή ατζέντα από τους σχετικούς αιρετούς παράγοντες …

Πολύ σπάνια, ή ποτέ όμως διακινούνται δημόσια κείμενα & πληροφορίες από τους πραγματικούς ‘παίκτες’ των ενεργειών σχετικά με την απασχόληση. Ο λόγος απλός: δεν υπάρχει αξιόλογη κινητικότητα, καθώς η αγορά εξακολουθεί να αιμορραγεί, οι υπηρεσίες συρρικνώνονται και η σύνδεση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ με την απασχόληση περνάει από μεγάλες διακυμάνσεις.

Εκεί όπου υπάρχει τραγικό έλλειμμα, είναι η σύνδεση των πραγματικών αναγκών της πραγματικής οικονομίας με τις διαθέσιμες ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Εθνικό βέβαια τα πρόβλημα, μακροχρόνια η σχετική παραφιλολογία, πλην όμως στη Δυτική Μακεδονία ουδείς γνωρίζει  σε επιστημονικό βάθος κλαδικά και ανά περιοχή τι συμβαίνει με το εργατικό δυναμικό (έστω και προσεγγιστικά), τις σημερινές ανάγκες σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς και τις όποιες ελάχιστες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν.

Δυστυχώς:

  1. Πρόσφατα και κυρίως ασφαλή στοιχεία που να πηγάζουν από κατά το δυνατόν επίκαιρες μελέτες ή αξιόπιστες έρευνες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια εξακολουθούν να μην υπάρχουν. Επομένως και δεδομένων των διαμορφωμένων συνθηκών στην αγορά, οι κατευθύνσεις των χρηματοδοτήσεων πιθανά να στηρίζονται σε  εκτιμήσεις και όχι ασφαλή στοιχεία. 
  2. Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι συνθήκες που δημιουργεί αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την ασφαλήεξειδίκευση στρατηγικής και στοχοθεσίας.
  3. Δεν υπάρχει ακόμη στοιχειώδης σχεδιασμός ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης, ούτε βέβαια αξιόλογα έργα είτε από τις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας και φυσικά ούτε από το δημόσιο τομέα.
  4. Φορείς,  κοινωνικοί εταίροι και ιδιωτικός τομέας, όλοι εμπλεκόμενοι με τις δράσεις του ΕΚΤ & στο τρέχον ΠΕΠ, βρίσκονται σε αμηχανία ή/και σε αδράνειαως προς την συμμετοχή τους σε σχετικές δράσεις, λόγω της έλλειψης κινητικότητας τα τελευταία χρόνια.

Η Άλλη Όψη:

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: Η σύζευξη με τις συνεχώς μειούμενες ανάγκες της αγοράς φαίνεται να αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την επίτευξη έστω και ελάχιστων αποτελεσμάτων.

Δεν προκύπτει δυστυχώς άλλη όψη για δράσεις ως προς την απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία με δράσεις και χρηματοδότηση στο περιφερειακό επίπεδο. Ο όλος χειρισμός διαχρονικά είναι απολύτως απρόσωπος, χωρίς πυξίδα και δυστυχώς χωρίς καπετάνιο.

Ελάχιστες ελπίδες εναποτίθενται στην όσο το δυνατό αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων σε σχέση με την εξωστρέφεια μερικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, της κατασκευής του αγωγού ΦΑ και της 5ης Μονάδας, όπως και κάποιων έργων σε ΑΠΕ.

Καλή Χρονιά …

Μοιραστείτε την είδηση