Αποφάσεις στο πόδι

1 Min Read

Τα σοβαρά θέματα απαιτούν σοβαρές προσεγγίσεις. Και οι σοβαρές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν αξιόπιστες μελέτες, λεπτομερείς αναλύσεις και ευρεία συμμετοχή στη διαδικασία λήψης της απόφασης. Δεν γίνονται στο πόδι, χωρίς τεκμηρίωση, γιατί κάτι τέτοιο υποβαθμίζει τη σοβαρότητά τους.

Οι πολλές φορές που χρησιμοποιήθηκε στη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης ο όρος «πανεπιστημιακό», για να περιγράψει το προτεινόμενο νέο νοσοκομείο (το οποίο προφανώς δεν θα είναι πανεπιστημιακό, αφού για να χαρακτηριστεί ένα νοσοκομείο έτσι υπάρχει η προϋπόθεση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της περιοχής) είναι ένα μικρό δείγμα της σύγχυσης και της τρικυμίας στο κρανίο που είχαν οι συζητούντες για το θέμα.

Η άγνοια δεν είναι κακό πράγμα. Δεν οφείλουμε όλοι να ξέρουμε τα πάντα. Γι’ αυτό και απαιτείται, όταν καλούμαστε να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις για ένα θέμα που θα καθορίσει την πορεία της περιοχής μας σε θέματα υγείας, να είμαστε ενημερωμένοι σωστά, προκειμένου να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις.

Όταν η προϋπόθεση της γνώσης του θέματος δεν πληρείται, τότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι σε βάρος κυρίως των πολιτών.

Μοιραστείτε την είδηση