Απολιγντοποίησις ή πισώπλατη μαχαιριά εις τον Μακεδονικόν Ελληνισμόν; Σημείωμα του Ιωάννου Αθ. Τίγκα Δρ Μηχανικού Εξορύξεώς Πετρελαίου και Χημικού Μηχανικού

6 Min Read

Η εκπομπή αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου εκ του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του γαιάνθρακος μηδενίζονται, εάν μετατραπούν εις Υδρογόνον (H2) και δεσμευθεί το συμπαραγόμενον CO2 εναποτιθέμενον εις κοιτάσματα πετρελαίου δια “Διευρυμένην Ανάκτησιν Πετρελαίου” (ΔΑΠ) δια CO2. Συνεπώς, εισερχόμενοι εις την ενεργειακήν εποχήν του H2, οι Ελληνικοί λιγνίται καθίστανται καθαρότατον καύσιμον και τα ψευδοοικολογικά επιχειρήματα κατά τον λιγνιτών καταρρέουν παταγωδώς.(4) Οι ομιλούντες δια το υψηλόν κόστος των λιγνιτών μας ας προσκομίσουν λεπτομερείς τεχνοοικονομικάς μελέτας, διότι η ταχύτατη ανάπτυξις αυτής της βιομηχανίας με χαμηλή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω κοινωνικής πολιτικής αποδεικνύει το αντίθετον.

Οργανώσεις άγνωστων υπόπτων συμφερόντων, όπως “ClientEarth”, “WWF” και “Greenpeace” επεδιώξαν την άμεσον διάλυσιν της λιγνιτο-ηλεκτροπαραγωγής μας δια δικαστικών μέσων και με πρόσχημα το περιβάλλον. (11) Οι διοικήσεις των Αθηνών ακολούθησαν αυτήν την πολίτικην. Η Γερμανία με την τεράστια εξαγωγική της βιομηχανία πιθανόν να δύναται να απορροφήσει τους κραδασμούς του αποτόμου τερματισμού και παρ αυτά θέτει εκτός λειτουργίας την λιγνιτο-ηλεκτροπαραγωγήν της εντός χρονικού ορίζοντος 18ετίας!!! (1,2,3) Διατί αυτή η διάφορα με την Ελλάδα;

Διατί αυτή η σπουδή δια άμεσο διάλυσιν της λιγνιτο-ηλεκτροπαραγωγής μας; Ενώ υπάρχει η επιλογή του H2, όπως:
• Συμπαραγωγής H2 και CO2 εκ των λιγνιτών.
• ΔΑΠ δια εγχύσεως του συμπραχθέντος CO2 εις τα κοιτάσματα του Πρίνου εν συνδυασμώ με την εναπόθεσιν του CO2 εις αυτά (4, 5,6,7) επιτυγχάνουσα:
◦ Μηδενική εκπομπή αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου τόσον δια τα λιγνιτορυχεία της Πτολεμαΐδος, όσο και δια τα κοιτάσματα του Πρίνου.
◦ Μηδενική εκπομπή στερεών εις την ατμοσφαίραν.
◦ Η τεχνολογία αυτή είναι υπάρχουσα και εφαρμοζομένη π.χ. υπό των κερδοφόρων λιγνιτορυχείων της Βορείου Ντακότας των Η.Π.Α. (8, 9,10) όπου ο λιγνίτης εξαερώνεται και το συμπραχθέν CO2 μεταφέρεται δια αεριαγωγού σχεδόν 3000 μιλίων εις το κοίτασμα πετρελαίου *Γουαίημπωρν (Weyburn) εις το Σατσκατσουάν του Καναδά δια ΔΑΠ.
◦ Η μονάς παραγωγής αερίου συνθέσεως Αμμωνίας (NH3) της Πτολεμαΐδος ήτο μονάς παραγωγής H2.
▪ Διατί έκλεισαν την μονάδα NH3 της Πτολεμαΐδος; Δια να μην εισέλθουμε εις την ενεργειακή οικονομία του H2;
• H αξιοποίησις ανθρακογενούς μεθανίου (coalbed methane) εκ των βαθύτερων στρωμάτων γαιάνθρακος της Δυτικής Μακεδονίας, δύναται να καλύψει μεγάλον ποσοστόν της Ελληνικής καταναλώσεως φυσικού αερίου, όπως εις την Αυστραλίαν και τας ΗΠΑ. (12,13,14,15)

Τι προτείνουν ΕΕ και πολιτικόν κατεστημένον με την παρανοϊκή επιλογήν των; “Δικαία Μετάβασιν”!!! που; εις την “Άδικη και Ύπουλη Γενοκτονία” του γηγενούς Μακεδονικού Ελληνισμού μοιράζοντας ψιχία μέχρι να περιέλθουμε εις οικονομική απόγνωσιν, ώστε να εγκαταλείψουμε τας πατρογονικάς εστίας μας τερματίζοντας την συνεχήν και αδιάκοπον παρουσίαν μας χιλιετηρίδων ως η συντριπτική συμπαγής πλειοψηφία προς εφαρμογήν της προδοσίας της Μακεδονίας των ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και Κοτζία, αυτήν που άνοιξε τον δρόμον δια την παράδοσιν των Ελληνικών ΑΟΖ εις την τουρκία. Με τον συμπαγή Ελληνικόν πληθυσμόν της Μακεδονίας είναι αδύνατη η εφαρμογή της προδοσίας με αλλαγή συνόρων και δια αυτόν τον λόγον θέλουν να μας εκδιώξουν από τας πατρογονικάς μας εστίας;
Υπάρχει εναλλακτική ερμηνεία εις το ανωτέρω ερώτημα; και εάν ναι, τότε ποια είναι;
Η εναλλακτική πρότασις εις την προγραμματιζόμενην καταστροφήν της Μακεδονίας υπό της παρακμιακής Ε.Ε. και του ανικάνου πολιτικού κατεστημένου των Αθηνών είναι η δυναμική είσοδος της Ελλάδος εις την μεταβατική ενεργειακή εποχήν του Η2 με βιομηχανικήν καρδιάν την Δυτικήν Μακεδονίαν. Ο Μακεδονικός Ελληνισμός επιλέγει αυτήν την δυναμική προοπτική.

 J. Tingas Petroleum Engineering Ltd. Ιωάννης Αθ. Τίγκας, 17/08/2020
Βιβλιογραφικαί Αναφοραί
1. EURACOAL – Coal industry across Europe
◦ 7th Edition February 2020. European Association for Coal and Lignite.
▪ Germany page 29
▪ Greece page 35
▪ Figure 24: Coal power plant decommissioning plan of the German “Growth, Structural Change and Employment” Commission (page 30)
2. Coal in Germany
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/coal-germanyl
3. Germany moves forward with $45billion plan to close all its coal-burning power plants by 2038 and eliminate all greenhouse gas emissions by 2050.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8499321/Germany-approves-plan-close-coal-burning-power-plants-2038-shift-renewable-energy.html
4. ’Synergies and Environmental Benefits of Lignite Gasification in Ptolemais with Combined CO2 Sequestration and Enhanced Oil Recovery in the Prinos Oil Fields in MACEDONIA-GREECE’
◦ Presented by John Tingas at the Canadian International Petroleum Conference/SPE Gas Technology Symposium 2008 Joint Conference (the Petroleum Society’s 59th Annual Technical Meeting), Calgary, Alberta, Canada, 17-19 June 2008. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxqdGluZ2FzcGV0cm9sZXVtZW5naW5lZXJpbmd8Z3g6NmMxZTc3NWM5MDcyOTFk
5. Weyburn-Midale CO2 Project
http://www.zeroco2.no/projects/weyburn-midale-co2-project
6. CO2 Enhanced Recovery in the Weyburn oil Field. Report of a Workshop to discuss Monitoring. Report (PH3/20 December 1999)
◦ IEA Greenhous Gas R&D Programme. https://ieaghg.org/docs/General_Docs/Reports/PH3_20%20-%20Weyburn%20Oilfield%20-%20Monitoring.pdf
7. IEA GHG Weyburn CO2 Monitoring & Storage Project.
◦ IEA Greenhous Gas R&D Programme. https://ieaghg.org/docs/general_publications/weyburn.pdf
8. New economic study shows impact of lignite industry on North Dakota.
https://lignite.com/news/new-economic-study-shows-impact-of-lignite-industry-on-north-dakota/
9. Great Plains Synfuels Plant.
https://lignite.com/mines-plants/poly-generation-plants/great-plains-synfuels-plant/
10. Update on the Great Plains Coal Gasification Project
https://www.osti.gov/biblio/5422794-update-great-plains-coal-gasification-project
11. Major court win brings the end to Greek lignite era ever closer. 14 January 2020.
https://www.clientearth.org/major-court-win-brings-the-end-to-greek-lignite-ever-closer/
12. ‘Development of Coalbed Methane in Australia: Unique Approaches and Tools’ SPE paper 114992-MS by Apostolos Kantzas and Yeon Sook Ham in CIPC/SPE Gas Technology Symposium 2008 Joint Conference, 16-19 June 2008, Calgary, Alberta, Canada
https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-114992-MS
13. Coalbed Methane
https://www.ga.gov.au/data-pubs/data-and-publications-search/publications/oil-gas-resources-australia/2005/coalbed-methane
14. ‘The Unique Challenges of Coal Bed Methane Production’ by Petropedia Staff April 16, 2018
https://www.petropedia.com/the-unique-challenges-of-coal-bed-methane-production/2/9899
15. Coal-bed methane: Australia’s most important unconventional gas. The Petroleum Economist by Ian Lewis 8 July 2014
https://www.petroleum-economist.com/articles/midstream-downstream/lng/2014/coal-bed-methane-australia-s-most-important-unconventional-gas

Μοιραστείτε την είδηση