Δίκαιη Μετάβαση: SOS …Γράφει ο Κώστας Καραμάρκος

2 Min Read
  1. Το βασικότερο, γνωστό τοις πάσι πρόβλημα υλοποίησης έργων, είναι η εκπόνηση μελετών και η ωρίμανση έργων, κυρίως μέσης και μεγάλης τεχνικής πολυπλοκότητας από κάθε δικαιούχο προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  2. Στις 2/2/2023 εντάχθηκε στο ΠΔΑΜ η πράξη: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ για να δώσει εν μέρει λύση, Π/Υ
  3. Από τότε δυστυχώς σιωπή
  4. Η Υπηρεσία Διαχείρισης βρίσκεται στην Αθήνα, τα γραφεία Συμβούλων βρίσκονται στην Αθήνα, οι αποφάσεις παίρνονται στην Αθήνα, χωρίς συστηματική και συνεχή διάδραση με τους περιφερειακούς φορείς
  5. Η Εδαφική Επιτροπή λειτουργεί αποσπασματικά, χωρίς ισχυρό πλαίσιο λειτουργίας και υποστήριξης
  6. Δεν υπάρχει ούτε μισός άνθρωπος στο σύστημα ΠΔΑΜ που να γνωρίζει σε βάθος τις περιφερειακές συνθήκες ως προς τις δυνατότητες παραγωγής μελετών και την ανθρωπογεωγραφία των δικαιούχων, καθώς η διαχείριση μέχρι στιγμής γίνεται με καθαρά τυπικούς όρους
  7. Σε ένα τεράστιο Πρόγραμμα, υπερμεγέθες για τις φέρουσες ικανότητες των φορέων να το αξιοποιήσουν, ο χρόνος κυλάει αντίστροφα
  8. Δεν αρκούν κι άλλες διαπιστώσεις, αλλά κάθετες λύσεις στο πεδίο με άμεση εφαρμογή
  9. Εδώ, βρίσκει κανείς τις εντάξεις μέχρι στιγμής, όπου εύκολα διαπιστώνει πως αφορούν αποκλειστικά δράσεις καταρτίσεων, τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης δομών επιχειρηματικότητας, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλου είδους έργα https://eydam.gr/%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce…/

Η υποστήριξη του ενταγμένου έργου των 9.000.000 € περιλαμβάνει ενδεικτικά :

– Μελέτες (σκοπιμότητα, ωρίμανση, κόστος/όφελος)

-Τεχνικούς Συμβούλους Δικαιούχων στους τομείς διαχείρισης που αφορούν σε ωρίμανση, έλεγχο, έγκριση των μελετών των έργων κλπ.

– Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/ προπαρασκευαστικές μελέτες για την υλοποίηση έργων.

– Τεχνικούς Συμβούλους υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.

– Ενέργειες ενδυνάμωσης της ικανότητας των φορέων στις περιοχές ΔΑΜ

Ο Κώστας Καραμάρκος είναι Σύμβουλος Στρατηγικής.

Μοιραστείτε την είδηση