Είναι οι επιδόσεις των ελληνόπουλων κακές;

2 Min Read

Χαμηλές ήταν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στη διεθνή εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος PISA, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια από τον ΟΟΣΑ. Μάλιστα από το 2009 οι επιδόσεις τους ολοένα και πέφτουν, λένε τα σχετικά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες.
Είναι, όμως, αυτή η αλήθεια; Και πως εξηγείται το γεγονός ότι όταν οι μαθητές αυτοί βρίσκονται στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού διαπρέπουν;
Η αξιολόγηση PISA, όπως και άλλοι τύποι αξιολογήσεων, μετρούν συγκεκριμένα πράγματα και εξετάζουν μια πλευρά της εικόνας. Υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα και αξιολογήσεις που δίνουν έμφαση σε στοιχεία της συνολικής επίδοσης, όπως η ομαδική εργασία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κλπ., άλλα που δίνουν έμφαση στην παροχή γενικής παιδείας.
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά κανόνα προσφέρει ένα ισχυρό background σε γνώσεις βάσης, ενώ δεν ενδιαφέρεται για την ομαδικότητα. Τα μαθηματικά, παραδείγματος χάριν, που ξέρουν τα ελληνόπουλα δεν συγκρίνονται με τις γνώσεις μαθηματικών των αποφοίτων άλλων ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων.
Είναι θέμα ανάγνωσης, λοιπόν, γι’ αυτό και είναι κακό να βάζουμε «ταμπέλες» και να γενικεύουμε, αν δεν έχουμε πρώτα εικόνα για το τι μετράει αυτή η αξιολόγηση και πως τα ευρήματά της μπορούν να αξιοποιηθούν.
Προφανώς και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως εξάλλου και πολλοί άλλοι σχετικοί δείκτες, εστιάζοντας, όμως, στο πως θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο και που θα δώσουμε τελικά έμφαση. Στο να εξοπλίζουμε τα παιδιά με συγκεκριμένες δεξιότητες ή στο να τους προσφέρεται γενική παιδεία;

Iωάννα

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση