Επιτροπές Διαβούλευσης Ν. 4555/2018 … Tου Κώστα Καραμάρκου

2 Min Read
αν και θεσμοθετημένες από το 2010 είναι πλέον (αυτο)απαξιωμένες, παρωχημένες και ουσιαστικά ανύπαρκτες
στη Δυτική Μακεδονία και φυσικά και αλλού στη χώρα /
έκανε λάθος ο νομοθέτης;
κάνουν λάθος οι φορείς που τις συνθέτουν (περιφέρεια, δήμοι);
κάνουν λάθος όσοι συμμετέχουν σε αυτές;

αργούν να συγκροτηθούν,
“ξεχνιούνται¨να κληθούν από τους φορείς όταν και όπως ορίζει ο νόμος
και κυρίως δεν λειτουργούν “εκ των έσω προς τα άνω” ως οφείλεται …

σημεία των καιρών;
σημεία των θεσμών;
σημεία αδιαφορίας, κόπωσης και έλλειψης κινήτρων;

όποιος κι αν είναι ο λόγος, πιθανόν να συντρέχουν και όλοι μαζί,
όταν κάτι δεν δουλεύει,
είτε το απαξιώνεις,
είτε το ενισχύεις,
είτε το καταργείς …

οι επιτροπές διαβούλευσης θα ήταν αρκετά χρήσιμες σε πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ειδικά την τρέχουσα περίοδο της απανθρακοποίησης /
φυσάει όμως αδιάφορος ο αέρας της κοινωνικής συμμετοχής,
φυσάει δαιμόνια κι η πανδημία μαζί με την οικονομική ύφεση …

δεν μπορεί όμως να φυσήξει ούρια, 
όταν δεν υπάρχει ελπίδα και προσδοκία 
που θα δώσει ώθηση και δύναμη στους θεσμούς και στις διαδικασίες,
δυστυχώς …      

ΚΚ
Ps:   H Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

        ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού
Μοιραστείτε την είδηση