Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων στα χρόνια της Μετάβασης αφορά πρωτίστως τις ίδιες … Tου Κώστα Καραμάρκου

1 Min Read
H Τεχνική Επιτροπή για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΥΠΕΝ έχει διάφορες αρμοδιότητες,
μεταξύ των οποίων την Προκαταρκτική αξιολόγηση προτάσεων και σχεδίων από επιχειρήσεις.
Όσο η Επιτροπή λαμβάνει Τεχνικά Δελτία με τα επενδυτικά πλάνα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφέρεια
και όσο πιο θετικά αυτές αξιολογούνται,
τόσο το σύστημα σχεδιασμού και διαχείρισης των πόρων της μετάβασης αντιλαμβάνεται
ποιο είναι το πραγματικό επενδυτικό δυναμικό και σε ποιους κλάδους από την περιοχή μας αφορά.

Αν το ενδιαφέρον είναι μικρό ή αρνητικά αξιολογημένο,
θα πρέπει να περιμένουμε οσονούπω κάποια έκθεση αποτελεσμάτων που θα το αναφέρει …

- Advertisement -
Επομένως οι επιχειρήσεις που έχουν ένα scaling up επενδυτικό πλάνο
θα πρέπει να μιλήσουν με την Επιτροπή αυτή,
να στείλουν το Τεχνικό Δελτίο με την περιγραφή του
και φωνάξουν δυνατά 
πως οι λύσεις έρχονται και από μέσα από την περιοχή …

δεν αρκούν οι όποιες προσπάθειες των φορέων, αποσπασματικές ή μη,
δεν αρκούν οι φωνές και οι κραυγές για την τυφώνα που ξεκίνησε …

οι πληροφορίες δίνονται εδώ:
Μοιραστείτε την είδηση