Ηθικό, νόμιμο και πολιτικά έξυπνο

1 Min Read

Ένα από τα βασικά κριτήρια επιτυχίας μιας διοίκησης είναι η διαφάνεια και οι ανοιχτές διαδικασίες στη διαχείριση δημόσιου χρήματος, τόσο ως προς τους αποδέκτες, όσο και ως προς κριτήρια. Για να υπηρετηθεί η διαφάνεια απαιτούνται θυσίες, ενίοτε και προς την κατεύθυνση πως ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό, ούτε και πολιτικά έξυπνο.
Σε μια χρονική στιγμή, λοιπόν, που το ζεστό χρήμα είναι λιγοστό και πολλές επιχειρήσεις κλειστές ή στα πρόθυρα του κλεισίματος, κάθε ενέργεια μοιράσματος χρήματος, μέσω επιχορηγήσεων, αποτελεί ευλόγως πιθανό casus belli.
Επομένως, προτού κάποιος… πατήσει την πεπονόφλουδα, είναι χρήσιμο να σκεφτεί με προσοχή κάποιες προϋποθέσεις, προκειμένου η όποια προσπάθεια να μην καταλήξει σε φιάσκο. Η επιμελής και ενδελεχής μελέτη τον βοηθά να προσαρμόσει συγκεκριμένα κριτήρια με έμφαση στην περιοχή ή στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, αλλά και να καταστήσει σαφές ότι τα κριτήρια του υπηρετούν μια συγκεκριμένη λογική για το καλό των περισσότερων.
Αν αποτύχει και στα δύο αυτά, θα αναγκαστεί να συρθεί σε μια στρατηγική διαχείρισης της κρίσης, η οποία επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να είναι του αποδιοπομπαίου τράγου, παρά μόνο ξεκάθαρα αυτή της απολογίας.

Μοιραστείτε την είδηση