“Καπέλωμα είναι η λέξη γάμος στις σχέσεις ομόφυλων ζευγαριών!…” γράφει ο Δημήτρης Κλείδης

5 Min Read

Την λέξη γάμος χρησιμοποιούν για τις σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών, προκειμένου να αρχίσουν το αφήγημά τους. Ξεκινούν, όμως, από την πρώτη κιόλας λέξη τους λανθασμένα. Ξεκινούν, με… άκυρη εκκίνηση από την αφετηρία και δικαιολογημένα ανακαλούνται, για την παράβασή τους!…


Ιδού, γιατί: Κατ’ αρχάς, τί είναι γάμος; Σύμφωνα, με τον από αιώνων, παγκοίνως αποδεκτό, κανόνα του εκ των κορυφαίων Ρωμαίων νομοδιδασκάλων, Μοδεστίνου, «γάμος είναι ένωση γυναικός και ανδρός και συγκλήρωση του βίου παντός, θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Κατά ταύτα, για την υπόσταση του γάμου, απαραίτητα και απαράβατα στοιχεία είναι δύο: το θηλυκό και το αρσενικό φύλα και η ένωση αυτών, κατά τους αναλλοίωτους νόμους της φύσεως και τους ακατάλυτους κανόνες αυτής, σύμφωνα με τους οποίους συντελείται η αναπαραγωγή και συνεχίζεται η διαιώνιση του είδους, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά και παντός ζωικού και φυτικού οργανισμού!… Πλέον αυτών, η ένωση αυτή γυναικός και ανδρός θωρακίζεται με κανόνες της Θρησκείας και της Πολιτείας, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα τόσο των συνερχομένων εις γάμου κοινωνίαν, όσον και των διαδόχων αυτών.


Και είναι εμπράκτως αποδεδειγμένη η προστασία των δύο παράλληλων και ομότιμων συνιστωσών, με την Πολιτεία να θεσπίζει τους ενδεδειγμένους κανόνες δικαίου, την δε Ορθόδοξη Θρησκεία μας να περιλαμβάνει και τον γάμο μεταξύ των Ιερών και Θείων Μυστηρίων, έχοντας ως δεδομένο ότι ο γάμος έχει ευλογηθεί από τον Ιησού Χριστό. Είναι γνωστό ότι, ο εν Κανά γάμος ευλογήθηκε από τον Κύριον, ο Οποίος, μάλιστα, όταν το κρασί, λόγω της πολυκοσμίας, άρχισε να τελειώνει και δεν ήταν αρκετό, έκανε το θαύμα του, αυξάνοντας την ποσότητα του κρασιού, τόσο ώστε να φθάσει και να περισσέψει!… Ήταν το πρώτο θαύμα του Κυρίου!…


Από τα παραπάνω εκτιθέμενα, αβίαστα προκύπτει ότι η υπόσταση του γάμου, στοιχειοθετείται αποκλειστικά και μόνον από την ένωση των δύο διαφορετικών φύλων, του θηλυκού και του αρσενικού, με σκοπό την δημιουργία οικογένειας και την απόκτηση τέκνων.  Το τρίπτυχο: Αρσενικό – θηλυκό – απόγονοι, είναι τα απαρασάλευτα στοιχεία του γάμου.


Κατόπιν αυτών, ερωτάται: Πληρούν τις προϋποθέσεις του γάμου οι σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών; Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ των δύο κατηγοριών; Οι σχέσεις του ιδίου φύλου ζευγαριών δεν συμπλέουν, σε καμμία περίπτωση, με την έννοια του γάμου, την ένωση δηλαδή των δύο διαφορετικών φύλων. Άλλο οι σχέσεις ζευγαριών του ιδίου φύλου – με το σύμφωνο συμβίωσή τους, για το οποίο ουδέν πρόβλημα υπάρχει – και άλλο ο γάμος, με την ένωση των δύο διαφορετικών φύλων.


Μπορεί, στα σοβαρά, να γίνει λόγος για γάμο στις σχέσεις ομόφυλων ζευγαριών; Μη τρελλαθούμε κιόλας. Η κακώς χρησιμοποιούμενη λέξη γάμος στις σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών αποτελεί καπέλωμα της λέξης, χωρίς στην ουσία να πρόκειται για γάμο!… Είναι… περούκα, με σκοπό να κρύψει την… φαλάκρα της πραγματικότητας!… Είναι φενάκη, καθώς με ψευδή και απατηλά στοιχεία επιχειρείται να εξομοιωθούν οι σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών, με τις πεντακάθαρες και θεμελιώδεις αρχές και αξίες του γάμου και της οικογένειας.


Πώς θα υποκαταστήσει τον πατέρα και την μητέρα ο γονιός 1 και ο γονιός 2; Πώς θα εξοβελισθεί η φυσική μητέρα και την θέση της θα πάρει η παρένθετη (τρίτο πρόσωπο); Πώς θα αναπτυχθεί το, κατά παραγγελία τέκνο, χωρίς το πατρικό ή μητρικό πρότυπο; Πώς θα αισθάνεται το, κατά παραγγελία και από πρόσθετο πρόσωπο, τέκνο, στις συναναστροφές του, στο σχολείο, στη γειτονιά, στην κοινωνία, σε σχέση με τα άλλα συνομήλικα παιδιά και την παρέα του; Πώς θα διαπλασθούν χαρακτήρες σωστοί σ’ αυτού του είδους τα παιδιά; Η τεκνοθεσία και τα συναφή αμερικανόφερτα συστήματα δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, οδηγούν στην λύση των σφιχτών αρμών του θεσμού της οικογένειας και σταδιακά στην διάλυση της οικογένειας, του βασικού δηλαδή κυττάρου της κοινωνίας. Αυτού του είδους κοινωνία οραματιζόμεθα; Τέτοιου είδους κοινωνία θα παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές;


Το θέμα είναι σοβαρότατο και οι τριακόσιοι του Εθνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν σχετικά με αυτό το θέμα, πρέπει να λάβουν υπ’ όψει τους τί πρόκειται να επακολουθήσει σε μελλοντική κοινωνία χωρίς πρότυπα, χωρίς ινδάλματα, χωρίς πραγματική – και όχι μαϊμού – οικογένεια. Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να κρατήσουν τις πατροπαράδοτες αξίες, που μας κράτησαν όρθιους μέχρι σήμερα!…


Όχι στην διάλυση της πραγματικής οικογένειας, η οποία δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο με την ένωση των δύο διαφορετικών φύλων, δηλαδή του θηλυκού και του αρσενικού!…


Δημ. Κλείδης

Μοιραστείτε την είδηση