Master Plan Μεταλιγνιτικής επί τάπητος … του Κώστα Καραμάρκου – Συμβούλου Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης

3 Min Read

Συνοπτικά:

Ποιοι εμπλέκονται συνολικά στη χάραξη της στρατηγικής του και πως:

- Advertisement -

όχι απολύτως σαφές ακόμη

 

Πότε θα είναι ολοκληρωμένο:

τέλος Αυγούστου 2020 η 1η έκδοση που θα τεθεί σε διαβούλευση και εν συνεχεία θα πάρει το θεσμικό δρόμο για την αξιοποίηση του στο πλαίσιο ενός νέου, διακριτού Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2021-2027 (με δυνατότητα πληρωμών δαπανών έως το 2030) που θα μπορεί να τρέξει με επιλέξιμες δαπάνες από 1/1/2021

 

Ποιος θα διαχειριστεί τους πόρους αυτού του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου:

όχι απολύτως σαφές ακόμη, λογικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Τι είδους έργα και ποιες επιλέξιμες δαπάνες θα προβλέπει:

σε εξέλιξη

 

Ποιος ο ρόλος μέχρι στιγμής στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού των φορέων Κοζάνης – Φλώρινας:

αποτελούν μέλη μιας ευρείας ομάδας εμπλεκομένων που είτε προτείνει κατά το δοκούν κείμενα με θέσεις χωρίς δομημένο τρόπο, είτε/και συμμετέχει σε συσκέψεις και επιτροπές ειδικού χαρακτήρα  

 

Ποιος φορέας φαίνεται να έχει έναν ειδικό ρόλο στη διαδικασία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Που βρίσκει κάποιος συγκεντρωτικά πληροφορίες για την πρόοδο του σχεδιασμού: Πουθενά

Τι θα περιλαμβάνει:

Με βάση  διαθέσιμες μελέτες, τη διεθνή εμπειρία από παρόμοια προγράμματα οικονομικής μετάβασης στην Ευρώπη και αλλού, καθώς και σε δικές του πηγές, πληροφορίες και εμπειρογνωμοσύνες, θα υπάρξει ένα Γενικό Σχέδιο που θα περιγράφει τη διαρθρωτική ανακατεύθυνση, τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Θα προτείνει μέτρα, πρωτοβουλίες και πολιτικές ως προς:

  • την αντιστάθμιση της απώλειας θέσεων εργασίας και
  • τις ευκαιρίες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και συνθηκών απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στον πρωταρχικό στόχο, που είναι η διατήρηση και ανάπτυξη βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας και ακεραιότητας στις πληττόμενες Περιφέρειες.

Το Master Plan θα λειτουργήσει ως η κύρια πηγή εισερχομένων προς το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μετάβασης, όπως απαιτείται από τον προγραμματισμό του Just Transition Fund για την τελική υιοθέτηση των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών προτεραιοτήτων .

Συνοπτική Διάρθρωση:

Περιλαμβάνει τέσσερα βασικά επίπεδα:

  • Ανάλυση της κατάστασης στις γεωγραφικές περιοχές που αφορά η μετάβαση:

επισκόπηση και ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και ενεργειακών επιπτώσεων από τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

  • Γενικό σχέδιο για τη μετάβαση:

προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και παροχής ενέργειας που θα καλύπτει τις περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη και τη συνεχιζόμενη σχετική έρευνα

  • Εδαφικά σχέδια για τον προγραμματισμό του Ταμείου
  • Λεπτομερή σχέδια εφαρμογής:

για τους μηχανισμούς ταχείας λήψης αποφάσεων, γρήγορη έγκριση, αδειοδότηση και άλλες διαδικασίες,  κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων φορολογικών απαλλαγών, δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής βοήθειας για τις εμπλεκόμενες αρχές κλπ.

Πηγές:

  • Πρόσκληση με τίτλο: HELLENIC CORPORATION OF ASSETS AND PARTICIPATIONS S.A.

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE SELECTION OF ADVISOR TO PROVIDE ADVISORY SERVICES IN RELATION TO THE CARBON REGIONS TRANSITION MASTER PLAN

  • Δελτία Τύπου & Παρουσιάσεις Συντονιστή Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Κωστή Μουσουρούλη

 

Μοιραστείτε την είδηση