Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης…

2 Min Read

Του Στέλιου Μήλιου, Αρχειονόμου, Βιβλιοθηκονόμου, Μουσειολόγου και  μέλος του Δ.Σ της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Οι σημερινοί βιβλιοθηκονόμοι διαδραματίζουν έναν ζωτικό ρόλο στην κοινωνία μας, πολύ πέρα από την απλή τακτοποίηση των βιβλίων σε ράφια. Στις σύγχρονες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθηκονόμοι είναι ανοιχτοί και προορατικοί επαγγελματίες που διευκολύνουν την πρόσβαση στη γνώση, προωθούν την παιδεία και την ανάπτυξη και υποστηρίζουν την κοινότητα.

Ένας σύγχρονος βιβλιοθηκονόμος αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων και της γνώσης. Βοηθά τους αναγνώστες να ανακαλύψουν νέες ιδέες, να εμπλακούν σε κοινότητες μάθησης και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους. 

Οι σημερινοί βιβλιοθηκονόμοι είναι πολλά περισσότερα από απλούς φύλακες βιβλίων. Είναι πρωτοπόροι, προωθητές της γνώσης και της πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσω της προσφοράς προηγμένων υπηρεσιών, της διά βίου μάθησης και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο παιδευτικής, ενημερωμένης και συνδεδεμένης κοινωνίας. Ο ρόλος τους είναι πολύπλευρος και συνεχώς εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις της εποχής μας.

Η σωστή και σύγχρονη διοίκηση των βιβλιοθηκών είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξή τους. Με τη σωστή οργάνωση, το κατάλληλο επιστημονικό και ανθρώπινο δυναμικού, την εκμετάλλευση της τεχνολογίας, την ανάπτυξη μιας ποιοτικής συλλογής, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τη συνεργασία με την κοινότητα, μια βιβλιοθήκη μπορεί να είναι ένας δυναμικός και ανεκτίμητος πόρος για την κοινότητα.

Οι διοικητές των βιβλιοθηκών έχουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και την επιτυχή λειτουργία αυτών των σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Αναγνωρίζει ο Πρόεδρος της Βιβλιοθήκης μας όλα τα παραπάνω;

Στο ερώτημα μπορούμε να απαντήσουμε αν ακούσουμε τις δηλώσεις του.

Εμείς, είμαστε εδώ να του θυμίσουμε τον βαρυσήμαντο ρόλο των Βιβλιοθηκονόμων και των Επιστημών της Πληροφόρησης.

Μοιραστείτε την είδηση