Μπραντ(υ) Κοζάνης: Oute kan… Του Κώστα Καραμάρκου

2 Min Read

Η Κοζάνη έχει και δεν έχει μπράντ νέιμ (brand name),
έχει και δεν έχει στρατηγικό μάρκετινγκ πλαν (marketing plan) που αν και εκπονήθηκε πριν 5 χρόνια,
δεν εφαρμόστηκε ποτέ από το Δήμο …

Στόχος αυτού του Σχεδίου Μάρκετινγκ ήταν η ανάδειξη της δημιουργικότητας στο εσωτερικό περιβάλλον της Κοζάνης
και τη διάχυσή αυτής στο εξωτερικό της περιβάλλον:
«Φαίνεται πως η Κοζάνη, χωρίς να χάσει το χαρακτήρα μιας πόλης παράδοσης και πολιτισμού, μπορεί δυνητικά να αναδείξει τις ταυτότητες της ‘πράσινης’ πόλης
με ποιότητα ζωής και της επιχειρηματικής πόλης / διαβαλκανικού κέντρου.
Στο πλαίσιο αυτό, η εικόνα της Κοζάνης που μπορεί να υποστηριχθεί είναι μία
«Δημιουργική Πόλη γεμάτη Ενέργεια»
καθώς τα στοιχεία αυτά την χαρακτηρίζουν ήδη σε μεγάλο βαθμό και συμβάλλουν
στην (περιορισμένη προς το παρόν) αναγνωρισιμότητα της πόλης προς τα έξω.»

- Advertisement -

Η Κοζάνη έχει ένα «μοντέρνο» λογότυπο,
έχει και δεν έχει «μοντέρνα» μυαλά,
έχει και δεν έχει διάθεση να φύγει κάπως προς τα μπρος,
έχει και δεν πόρους και στρατηγική να ξεκολλήσει από το μικρό μέγεθος …

και δυστυχώς η Κοζάνη δεν έχει όχι μόνο εφαρμόσιμη στρατηγική προώθησης της πόλης (πέρα από τη γύρω περιοχή),
δεν έχει ένα έστω αποδεκτό μπραντ νέιμ,
δεν έχει πλέον ute kan ένα μπράντ(υ) να το προβάλλει ως δικό της προϊόνστα πέρατα του κόσμου …

πάμε λοιπόν για κάτι μεγάλο και φιλόδοξο ως μπραντ νέιμ,
ή μήπως να σμαζωχτούμε ελαφρώς και να εστιάζουμε στο πως θα βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο της αγοράς
(που ξέμεινε στα πέριξ) να δημιουργήσει κάτι ίσως πιο εύκολο,
όπως να παράξει ένα τοπικό μπράντυ;

μεγάλα, φιλόδοξα και ανεφάρμοστα,
ή μικρομεσαία με πιθανότητες εφαρμογής;

μπραντ or μπράντυ;

Μοιραστείτε την είδηση