Να ξαναγίνει η Περιοχή μας Ενεργειακό Κέντρο της χώρας με την νέα τεχνολογία μηδενικής ρύπανσης και υψηλού βαθμού απόδοσης – Άρθρο της Ένωσης Βετεράνων λιγνιτικής παραγωγής ενέργειαςΛ

4 Min Read

Η εποχή του πετρελαίου και των στερεών καυσίμων που στήριξαν την ανάπτυξη της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και επί πολλά χρόνια, με την παράλληλη ανάπτυξη της συμβατικής τεχνολογίας τόσο στην παραγωγή και διάθεση Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και στις Μεταφορές, βαίνει προς το τέλος της. Τα αίτια είναι κυρίως η ρύπανση του περιβάλλοντος και οι εξ  αυτού συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και οι μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις από τις συνεχώς μειούμενες ποσότητες των καυσίμων αυτών που διατίθενται στην αγορά με αυξημένες τιμές.

Η σημαντική αυτή απόφαση που στοχεύει και στην αποτροπή της καταστροφής του περιβάλλοντος, σημαίνει αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής προς οικολογικές μεθόδους παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που είναι καθαρές και οικονομικές και οι Κυψέλες Καυσίμων που παράγουν μηδενικούς ρύπους, δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και έχουν υψηλό βαθμό  απόδοσης. Για τις ΑΠΕ που απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας γιατί σχετίζονται με την ευστάθεια των δικτύων (V.T.) πιστεύουμε ότι σύντομα θα λυθούν με τις μεγάλες καλωδιακές συνδέσεις Βόρειας Αφρικής και Ε.Ε.

Στην μεταβατική περίοδο που ζούμε παρεμβάλλεται το Φ.Α. που αποτελεί τον αναγκαίο προθάλαμο της νέας τεχνολογίας γιατί και αυτό ρυπαίνει το περιβάλλον και διατίθεται σε μειωμένες ποσότητες με υψηλές τιμές.

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια έρευνας και δοκιμών για την ριζική αλλαγή της τεχνολογίας στην παραγωγή και διάθεση της ενέργειας από τα νέα αυτά συστήματα. Είναι μεγάλο το βήμα προς την νέα ενεργειακή τεχνολογία και απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την μεταπήδηση σ αυτήν. Τα αποτελέσματα όμως είναι πολύ ευνοϊκά γιατί έχουμε υψηλές αποδόσεις και μηδενική ρύπανση. Η νέα τεχνολογία είναι πιο απλή με υψηλότερη απόδοση και οικονομικότερη σε σχέση με την μέχρι σήμερα συμβατική και ρυπογόνα.

Η νέα τεχνολογία προσφέρεται ιδιαίτερα στην συνδυασμένη παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας και εξασφαλίζει υψηλό βαθμό απόδοσης (65-80%) στις τηλεθερμάνσεις των πόλεων. Αυτή η τεχνολογία ενδείκνυται για την εξασφάλιση οικονομικής λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων της περιοχής μας.

Η περιοχή μας με τον λιγνίτη που απλόχερα διέθεσε, στήριξε επί 50 και πλέον χρόνια την οικονομία της χώρας μας προσφέροντας άφθονη και φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με την παραγόμενη από το πετρέλαιο κάτω όμως  από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σήμερα στην μεταβατική περίοδο που διανύουμε με κλονισμένη την οικονομία της περιοχής μας και αυξημένη ανεργία ζητάμε να μπούμε στην νέα περίοδο με την νέα Ενεργειακή πολιτική και εισηγούμαστε στο κράτος την στήριξη ανάπτυξης της περιοχής μας με θέσεις εργασίας στην νέα τεχνολογία  και διατήρηση της περιοχής ως Ενεργειακό Κέντρο της χώρας και των Βαλκανίων με μηδενική ρύπανση και υψηλό βαθμό απόδοσης που θα εξασφαλίζει χαμηλό κόστος παραγωγής ενέργειας.

Αυτή είναι η σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση του προβλήματος της περιοχής μας που βιώνει σήμερα την κατάρρευση της οικονομίας της χωρίς ευδιάκριτη προοπτική. Το αίτημα είναι να διατηρηθεί στην περιοχή μας η οικονομία στο ύψος που ήταν με επενδύσεις στην νέα ενεργειακή τεχνολογία και ειδικά κίνητρα που πρέπει να θεσπίσει και να στηρίξει η πολιτεία ως και ανάλογη έγκαιρη εκπαίδευση των νέων μας.

Οι Δυτικομακεδόνες που ζούμε και αγωνιζόμαστε στην παραμεθόριο αυτή περιοχή έχουμε ιστορία και μεγάλους αγώνες ως φύλακες της περιοχής και των συνόρων μας επί πολλά και δύσκολα χρόνια και θέλουμε να παραμείνουμε εδώ συνεχιστές του έργου των προγόνων μας.

 

 

Ν. Παπαφιλίππου

Πρόεδρος της Ένωσης Βετεράνων

Λιγνιτ. Παραγωγής Ηλ. Ενέργειας

Μοιραστείτε την είδηση