Ο καλός δημόσιος τομέας, έχει ανθρώπινο πρόσωπο …

2 Min Read

Και όμως …..

κάπου θα είδαμε χαμόγελο και διάθεση σε ένα δημόσιο γκισέ /

- Advertisement -

κάπου θα μας πρόσφεραν θέση για να ξεκουραστούμε μέχρι να εξυπηρετηθούμε /

κάπου υπάρχει μια λίστα ελάχιστων δικαιολογητικών /

κάπου σε κάποιο σχολείο ένας δάσκαλος μας έδωσε κουράγιο και έμπνευση /

κάπου αναγνωρίσαμε σε ένα προϊστάμενο μιας υπηρεσίας υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη /

κάποια υπηρεσία μας εξυπηρέτησε και λίγο πιο μετά την λήξη του ωραρίου /

κάπου αισθανθήκαμε πραγματική συνεργασία μεταξύ συναδέλφων του ίδιου τμήματος/

κάποιος υπάλληλος αγνόησε ανούσιους γραφειοκρατικούς κανόνες για να μην ταλαιπωρήσει έναν πολίτη /

κάποιος αστυνομικός σταμάτησε τους οδηγούς στην διάβαση για να περάσουμε με το παιδί μας /

κάποιος εργάζεται ουσιαστικά και για ολόκληρο το ωράριο του και φεύγει κουρασμένος αλλά ευχαριστημένος για την δημόσια προσφορά του /

κάποιος αιρετός μας φάνηκε πως εν τέλει διοικεί ισόνομα για όλους και όχι για τον περίγυρο του /

κάπου – κάπως – κάποτε – κάποιοι υπολογιστές συνεργάστηκαν αυτόματα μεταξύ τους και γλυτώσαμε πολύτιμο χρόνο για να τρέχουμε  από δω κι εκεί /

σε κάποιο βλέμμα θα είδαμε συμπόνια αλλά και σύμπνοια  /

σε κάποιο γραφείο υπάρχει θετική ενέργεια /

σε κάποια πτέρυγα νοσοκομείου συναντήσαμε α ν θ ρ ω π ι ά ….

_____________________________________________________________________________________

Η Άλλη Όψη:

Ο δημόσιος τομέας είναι ένας απρόσωπος μηχανισμός /

ανθρώπινη διάσταση του δίνουν οι εργαζόμενοι σε αυτόν   

κριτική – γκρίνιες – καταγγελίες κάνουν πολλοί και κάθε μέρα/

ευχαριστώ και δημόσια αναγνώριση δίνουν ελάχιστοι

Η διέξοδος στην κρίση αξιών και οικονομίας αρχίζει σίγουρα από τον ιδιωτικό τομέα & την αγωγή – παιδεία των υγειών  πολιτών, αλλά οφείλει να δώσει και να βρει λύσεις και από την αποτελεσματικότητα ενός αναπροσαρμοσμένου δημόσιου μηχανισμού.

 

(αναμορφωμένο παλιότερο κείμενο) 

Μοιραστείτε την είδηση