Οι γιγαντιαίες ανισότητες μεταξύ κέντρου – περιφέρειας στην Ελλάδα

1 Min Read

Στις 11/03/2024 είδε τη δημοσιότητα η “Έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων στις ελληνικές περιφέρειες”, που αποτελεί περιοδική έκθεση, στο πλαίσιο συνεργασίας του ΙΟΒΕ με το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών. 

Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την ανταγωνιστική υστέρηση της Ελλάδας σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, αλλά και τις γιγάντιες ανισότητες μεταξύ κέντρου-περιφέρειας στην Ελλάδα. 

Για την περιοχή μας, τη Δυτική Μακεδονία, θέλω να σταθώ σε δύο στοιχεία. 

Η Δυτική Μακεδονία αποτελεί τη μόνη περιφέρεια  που διατηρεί αρνητικό ρυθμό μεταβολής ΑΕΠ από το 2017-2021, απόρροια της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και της ελαχιστοποίησης της εξορυκτικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει μια αρκετά καλή θέση στον Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας. Αυτό μας δείχνει μια εικόνα για το μέλλον. 

Η πληθυσμιακή μείωση στην περιοχή θα συνεχίσει μέχρι να ισορροπήσει από τις ευκαιρίες που ίσως φέρει η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Η περιοχή τείνει, μάλλον σωστά, να στραφεί στον δευτερογενή τομέα και τη μεταποίηση ώστε να σταθεροποιηθεί έστω σε ένα χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα συμβεί αλλά είναι επιβεβλημένη περιφερειακή στρατηγική και έτσι πρέπει να την κοιτάμε.

Μοιραστείτε την είδηση