Οι Πρέσπες και η συναίνεση

1 Min Read

Στην «Πολιτεία» του ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί την αλληγορία του σπηλαίου, όπου οι δεσμώτες ελέγχουν τους κρατούμενους, φιλτράροντας την πραγματικότητά τους. Μια σύγχρονη εκδοχή των δεσμωτών-πυλωρών είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επηρεάζουν την αντίληψη της πραγματικότητας.
Τα μέσα εξακολουθούν να είναι βασικός παίκτης στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, τόσο ως πηγή εισερχομένων για τη λήψη αποφάσεων, όσο και ως περιβάλλον ή περιρρέουσα ατμόσφαιρα, την οποία οι πολιτικοί δρώντες οφείλουν να λάβουν υπόψη, κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της πολιτικής τους.
Η κυριαρχία της κοινωνίας της πληροφορίας και ο 24ωρος κύκλος της ενημέρωσης ασκούν επιπλέον πίεση, καθώς λειτουργούν ως επιταχυντές των εξελίξεων, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα των πληροφοριών, όσο και τον χρόνο απόκρισης στα εξωτερικά ερεθίσματα.
Από την άλλη, η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, μέσα σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούν τα μέσα, πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται συναίνεση για τις ακολουθούμενες στρατηγικές επιλογές.
Κάτι τέτοιο στην περίπτωση της Συμφωνία των Πρεσπών δεν έγινε με τις συνέπειες που βλέπουμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Ιωάννα

Μοιραστείτε την είδηση