Περίπου 1 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια για εκκλησίες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

4 Min Read

Περίπου 1 εκ. ευρώ για την συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη συνολικά 15 εκκλησιών, ενέκρινε η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην συνεδρίασή της στις 23 Αυγούστου. Πρόκειται για εκκλησίες που ανήκουν στις Μητροπόλεις Σερβίων και Κοζάνης και Σισανίου και Σιατίστης, οι οποίες ως «φορείς υλοποίησης» θα λάβουν επιχορήγηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το ακριβές ποσό που δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι 718.320 ευρώ. Τα χρήματα που θα δοθούν προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που «χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση.».

Ας δούμε παρακάτω τις 15 εκκλησίες, οι οποίες τυγχάνουν της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του σκοπού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:

 1. Άγιος Κοσμάς Αιτωλός στην Ακρινή (προϋπολογισμός 35.000 ευρώ)
 2. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Βαθυλάκκου (45.000 ευρώ)
 3. Αγίας Παρασκευής Ελάτης (55.000 ευρώ)
 4. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελάτης (30.000 ευρώ)
 5. Γενεσίου της Θεοτόκου Ζιδανίου (65.000 ευρώ)
 6. Αγίου Κοσμά Σιάπκας (80.000 ευρώ)
 7. Αγίου Νικολάου Καταφυγίου (65.000 ευρώ)
 8. Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης (56.320 ευρώ)
 9. Αγίας Παρασκευής Κοζάνης (65.000 ευρώ)
 10. Αγίου Νικολάου Κρανιδίων (40.000 ευρώ)
 11. Αγίου Γεωργίου Κρανιδίων (17.000 ευρώ)
 12. Αγίας Παρασκευής Τρανοβάλτου (20.000 ευρώ)
 13. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ροδιανής (65.000 ευρώ)
 14. Αγίου Νικολάου Καρδιάς Κοζάνης (40.000 ευρώ)
 15. Αγίου Γεωργίου Μελισσίων Κοζάνης (40.000 ευρώ)

Στη σύμβαση αναφέρονται ακόμη τα εξής:

Δεδομένου ότι:

 • ο Κύριος του Έργου (το Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο εις το οποίον ανήκει το έργον δια λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβασης – επιχορήγηση) δηλώνει ότι δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
 • ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, (Διαχειριστική Επάρκεια)

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Πρόκειται δηλαδή για επιχορήγηση της Περιφέρειας προς τις δυο Μητροπόλεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα προχωρήσουν σε εργασίες στις παραπάνω εκκλησίες με συμβάσεις που θα καθοριστούν από τον «κύριο του έργου» και τον «φορέα υλοποίησης». Ταυτόχρονα και σύμφωνα με το άρθρο 2.1 της σύμβασης, ο χρηματοδότης (δηλαδή η Περιφέρεια), αναλαμβάνει να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών και να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του έργου.

Για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εξέλιξη του έργου, η σύμβαση ορίζει μια επιτροπή που θα αποτελείται από ένα μέλος του κάθε φορέα, δηλαδή της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, της Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης και της Περιφέρειας.

Η παραπάνω σύμβαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Την καταψήφισαν οι Ηλίας Κάτανας, Μαρία Καρυπίδου και Απόστολος Τζώτζης.

 

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση