Πολύ θεωρία, καθόλου επιχειρησιακότητα

1 Min Read
Βάζοντας κάποιος κάτω τα επιχειρησιακά σχέδια της Περιφέρειας και των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, τα τελευταία πολλά χρόνια, διαπιστώνει ένα πράγμα. Ότι βρίθουν κοινοτοπιών και επαναλαμβάνονται σε ανησυχητικό βαθμό.
Η κατασκευή νέου νοσοκομείου, οι βιομηχανικές περιοχές, τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν διαχρονικά συστατικό κάθε επιχειρησιακού σχεδίου που …σέβεται τον εαυτό του.
Αυτό που παγίως λείπει είναι η επιχειρησιακότητα του επιχειρησιακού σχεδίου. Το πως δηλαδή από τη θεωρία και τα πολλά λόγια, περνά κάποιος στην πράξη με συγκεκριμένες προτάσεις για επενδύσεις. Αντ’ αυτής υπάρχει πλεόνασμα σε αποτυπώσεις υφιστάμενης κατάστασης και σε αναλύσεις SWOT.
Το αυτό συνέβη και στο εθνικό σχέδιο για την μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο. Το περιβόητο master plan. Αυτό που περιμένει η περιοχή πως και πως για να δει τι θα κάνει με το μέλλον της. Σ’ ένα βαθμό δικαιολογημένα, αφού το μάστερ πλαν δεν είναι αυτό που θα εξειδικεύσει τις δράσεις, αλλά αυτό που δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Μόνο που ούτε αυτές έστω και αδρά υπάρχουν.
Από την άλλη η τοπική κοινωνία που αντιμετωπίζει με μακαριότητα αυτές τις εξελίξεις, ως να αφορούν κάποιους άλλους, βλέπει το τρένο να περνά και άλλους να αποφασίζουν για αυτή χωρίς αυτή.
Μοιραστείτε την είδηση