Προχωρά ο σχεδιασμός για το Σταθμό Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής ενέργειας που θα τροφοδοτεί τις τηλεθερμάνσεις

2 Min Read

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του  νέου Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) εγκατεστημένης ισχύος 105,34 MWe και θερμικής ισχύος τουλάχιστον 65 MWth στο χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς αποφάσισε η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

O νέος σταθμός ΣΗΘΥΑ θα κατασκευαστεί για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας με θερμική ενέργεια των συστημάτων τηλεθέρμανσης των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας μετά την απόσυρση των ατμοηλεκτρικών λιγνιτικών μονάδων.

- Advertisement -

Ο σταθμός θα αποτελείται από εννιά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη καθένα από τα οποία θα αποτελείται από μία Μηχανή Εσωτερικής Καύσης με καύσιμο φυσικό αέριο και ηλεκτρογεννήτρια. Τα  καυσαέρια εκάστης ΜΕΚ καθώς και το κύκλωμα ψύξης θα τροφοδοτούν με θερμότητα αντίστοιχα δύο εναλλάκτες για την εξυπηρέτηση του δικτύου τηλεθέρμανσης.

Ο σταθμός ΣΗΘΥΑ θα διασυνδεθεί με το δίκτυο 400kV, μέσω δύο νέων μετασχηματιστών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις θέσεις των υφιστάμενων μετασχηματιστών ανύψωσης των μονάδων 1 & 2 του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

Στο έργο προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον ενός μετασχηματιστή  ανύψωσης τάσης 11/33kV καθώς και νέου Υποσταθμού Ζεύξης 33kV.

Τέλος, για το νέο σταθμό  θα χρησιμοποιείται το Φυσικό αέριο ως αποκλειστικό καύσιμο καθώς και Πετρέλαιο ντίζελ κίνησης σε μικρές ποσότητες, αποκλειστικά ως καύσιμο των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  έκτακτης ανάγκης (black out).

Μοιραστείτε την είδηση