Προειδοποίηση της ΔΕΗ για όσους κάνουν χρήση απαλλοτριωμένων εκτάσεων σε Ποντοκώμη, Μαυροπηγή και Κόμανο

1 Min Read

Η  ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο της αξιοποίησης των εκτάσεων ιδιοκτησίας της στο ΛΚΔΜ και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Κομάνου, Μαυροπηγής και Ποντοκώμης θα προβεί σε εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας των εκτάσεων αυτών.

Καλούνται όσοι κάνουν χρήση των απαλλοτριωμένων εκτάσεων να τις αποδεσμεύσουν άμεσα, να διακόψουν κάθε οικονομική δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή και να απομακρύνουν οποιοδήποτε κινητό εξοπλισμό Χρησιμοποιούν δεδομένου ότι τα αγροτεμάχια θα υποστούν ζημίες.

Η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές των καλλιεργειών στις προαναφερόμενες περιοχές.

Από τη διεύθυνση ΛΚΔΜ

Μοιραστείτε την είδηση