Πρόγραμμα Δίκαιης Μεταβασης: Σεπτέμβριος 2023…

2 Min Read

Chat Pat του Κώστα Καραμάρκου

Οι διαδικασίες προσκλήσεων & εντάξεων του προγράμματος της Δίκαιης Μετάβασης δεν έχουν καθυστερήσει, δεδομένων και των εκλογικών αναμετρήσεων του 2023 /

Οι όποιες ιδιωτικές επενδύσεις, ειδικά οι σχετικά μεγαλύτερες, δεν υλοποιούνται σε μερικούς μήνες και μάλιστα σε μια περιοχή χωρίς ουσιαστικά ΒΙ.ΠΕ. σε λειτουργία /

Επομένως η δημόσια συζήτηση περί καθυστερήσεων δεν πατάει /

Ο Άξονας 1, της Επιχειρηματικότητας & οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας έχει ενεργοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό του 2023, εκεί που φαίνεται πως υπάρχουν μεγάλη θέματα είναι όλοι οι λοιποί άξονες που εμπλέκουν κυρίως ως δικαιούχους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που διαχρονικά δεν μπορούν να παράξουν έγκαιρα μελέτες και να λύσουν θεσμικά προβλήματα /

Ο ρόλος των: ΑΝΚΟ ως Αναπτυξιακό Οργανισμό με νέο πλαίσιο, η Εγνατία ΑΕ, η Μετάβαση ΑΕ, οι μελετητές της ΠΔΜ και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ως προς την ρεαλιστική δυνατότητα παραγωγής μελετών στους χρόνους που πρέπει,

δεν συντονίζονται, δεν ευθυγραμμίζονται, δεν παρακολουθούνται μέσα από από μηχανισμό που θα μπορεί να βλέπει όλο το κάδρο /

Το πόσο κρίσιμος είναι ειδικά ο ρόλος της Περιφέρειας ως Οργανισμός Στρατηγικής για τη Μετάβαση, Δίκαιη ή μη, είναι φυσικά περισσότερο από αυτονόητος /

και τα δείγματα αποτελεσματικότητας που καταγράφονται μέχρι σήμερα και εντοπίζουμε οι άνθρωποι που επί χρόνια ασχολούμαστε με το οικοσύστημα της περιφερειακής & αστικής ανάπτυξης είναι στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστα σε σύγκριση με αυτά που θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι /

το ροκ είναι σκληρό, δεν υπάρχουν περιθώρια αστοχιών με ασαφείς ρόλους και γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσω προσώπων, δομών και θεσμών που επί χρόνια σέρνονται στην κυριολεξία /

το μοντέλο διαχείρισης που δείχνει πως μπορεί να τρέξει την όλη διαδικασία στο περιφερειακό επίπεδο, είναι το ίδιο με αυτό που εφαρμόζει η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΔΑΜ: εμπλοκή εξαρχής του ιδιωτικού τομέα μέσω της Τεχνικής Βοήθειας…

ΚΚ – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση