προσπάθειες δίκαιης (αναπτυξιακής) μετάβασης on going …

3 Min Read
Του Κώστα Καραμάρκου
αναζητούνται:
 • οι κεντρικές επιλογές της επενδυτικής αναδιαμόρφωσης μεγάλης κλίμακας
 • άμεσες λύσεις για τις επιπτώσεις όπως ήδη εμφανίζονται
 • οι τοπικοί φορείς με σαφήνεια προθέσεων και δυνατότητα  υλοποίησης δράσεων υποδομών
 • οι επιστήμονες από την περιοχή που θα συμμετέχουν στον σχεδιασμό των πολιτικών και στην ωρίμανση των παρεμβάσεων
 • στιβαρότητα στην προώθηση – έγκριση του νέου χωροταξικού σχεδιασμού που θα προβλέπει – επιτρέπει τις παρεμβάσεις αυτές
 • ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μελέτες για τις επιπτώσεις των μεγάλων παρεμβάσεων στα εδάφη της ΔΕΗ
 • ουσιαστική, διαβαθμισμένη & δομημένη διαβούλευση – ενημέρωση για την πρόοδο του σχεδιασμού
 • συνεπής αποδελτίωση της πληθώρας των τεχνικών όρων σε κείμενα κατανοητά για την πλειοψηφία των πολιτών
 • σεβασμός στην ιστορική διαδρομή της περιοχής από “τα Έργα” του 1950 στις “Σβησμένες Καμινάδες” του 2020
τι φαίνεται να απουσιάζει έντονα από την δημόσια ατζέντα & τις ανακοινώσεις:
 • εκτενής συζήτηση περί βιομηχανικής κληρονομιάς
 • αναφορές στις μειωμένες δυνατότητες πολλών (και κυρίως) τοπικών φορέων να ανταποκριθούν στις επερχόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις
 • κατευθύνσεις για τις βασικές ειδικότητες που θα απαιτήσουν επανακατάρτιση (re-skilling)
 • ένα επιστημονικό συνέδριο υψηλού επιπέδου, έναντι των ημερίδων, περιηγήσεων και συσκέψεων μικρής κλίμακας
 • ενιαίο μέτωπο φορέων με επιτελική και επιστημονική στάση επί των βασικών αξόνων του υπό εκπόνηση masterplan
 • οι προθέσεις – σχεδιασμοί της ΔΕΗ, που όπως διαχρονικά ισχύει, αποτελούν κυρίως εσωτερικό της αντικείμενο στρατηγικής
 • ένα σοβαρό εργαλείο – παρατηρητήριο των εξελίξεων και των συνθηκών που διαμορφώνονται
 • το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής επιστημονικής & επαγγελματικής κοινότητας
η καλοκαιρινή ραστώνη,
η αγωνία για την εξέλιξη της πανδημίας
και οι διαφορετικές ταχύτητες διαχείρισης των απαιτούμενων χρόνων για το στρατηγικό σχεδιασμό,
μας φέρνουν ήδη σε λιγάκι στην ολοκλήρωση του εθνικού masterplan,
όπως ήδη ολοκληρώθηκε και μια άλλη σημαντική μελέτη (αυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας)
χωρίς να υπάρξει προηγούμενη δημόσια διαβούλευση όπως σαφέστατα είχε αναφερθεί δημοσίως τον Σεπτέμβριο του 2019 …
και πριν καταλάβουμε πότε θα μπει ο επόμενος δύσκολος χειμώνας 
θα έχει ολοκληρωθεί το σημαντικότερο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού 
και των βασικών θεσμικών προαπαιτούμενων …
 
ο σχεδιασμός αυτός θα εφαρμοστεί εκ των πραγμάτων από πάνω προς τα κάτω,
ούτε καν από τη μέση …
και από αρχές του 2021 
η απολιγνιτοποίηση θα αρχίσει να αφήνει ολοένα και πιο γοργά τα στίγματα  της …
(φωτογραφία του Γρηγόρη Δάλλη)
Μοιραστείτε την είδηση