Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

3 Min Read

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης , στις 8 το βράδυ, με θέματα:

Επιχειρησιακό σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας της Νέας Βιβλιοθήκης Κοζάνης 2016-2019.

- Advertisement -

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ

Εκμίσθωση έκτασης εμβ. 15.488,41 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, του Δήμου Κοζάνης, για πτηνοτροφική εγκατάσταση.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση της αριθμ. 14/2016 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «1η τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2016 της ΚΔΒΚ»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.

Απευθείας αγορά ποσοστού 37,50% ενός οικοπέδου συνολικού εμβ. 440,56 τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 351Α ( πλατεία Λασσάνη) στην Κοζάνη για τη δημιουργία Παιδικής Χαράς.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Απευθείας εκμίσθωση υπόγειου χώρου Υποσταθμού Διανομής, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κ.Δαβάκη και Ι.Δεληβάνη, στον ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Παραχώρηση της χρήσης έκτασης εμβ. 5.509,68 τ.μ. μετά του κατασκευασμένου εντός αυτής μεταλλικού κτηρίου εμβ. 144,68 τ.μ. στη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την ανάπτυξη Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών και Κέντρου Ενημέρωσης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αποδοχή ποσού 4.500,00 ευρώ από την Π.Ε.Δ.  Δυτ. Μακεδονίας

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Διαγραφή διαφόρων ποσών για τη σωστή λογιστική απεικόνιση της Οικονομικής χρήσης 2016.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Επιστροφή διαφόρων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG ADRION και συγκεκριμένα  «Σύστημα Πιστοποίησης Πράσινης Διαχείρισης Τουριστικών Εγκαταστάσεων»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

 

4η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Κατανομή στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Δ΄ δόσης 2015, ποσού 248.826,20 € και Α’ δόσης 2016 ποσού   248.826,20 €  για λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας.

Καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέων για τους οποίους προορίζεται κάθε θέση, για την αρδευτική περίοδο 2016 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Τουριστική προβολή του Δήμου Κοζάνης μέσω δικτυακής πλατφόρμας urbotour.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Δήμου Βοΐου – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με αντικείμενο «Μελέτη για την βελτιστοποίηση διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε την είδηση