Στο διπλάσιο η τιμή της τηλεθέρμανσης με την ΣΗΘΥΑ

6 Min Read

Η μελέτη κόστους οφέλους που ενέκρινε η ΔΕΥΑ Κοζάνης υπολογίζει μέχρι και 103 € ανά θερμική μονάδα

Στο διπλάσιο θα εκτοξευτεί η τιμή της θερμικής ενέργειας που θα κληθεί να πληρώσει η τηλεθέρμανση Κοζάνης όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή και τεθεί σε λειτουργία το Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου στον ανενεργό ΑΗΣ Καρδιάς. Όπως είχαμε γράψει στο φύλλο της περασμένης Τρίτης 5 Δεκεμβρίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του ΣΗΘΥΑ έχει ψηφιστεί από τα Δημοτικά Συμβούλια των παραπάνω δήμων η σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης, η οποία θα κληθεί να διαπραγματεύεται και να «εμπορεύεται» τη θερμική ενέργεια με την ΔΕΗ.

Η ΔΕΥΑΚ ενέκρινε πριν λίγες μέρες την χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κόστους οφέλους του έργου που προβλέπει τις αυξήσεις. Παρόλα αυτά επισημαίνεται πως ακόμη και στο διπλάσιο να αυξηθεί το κόστος της θερμικής ενέργειας, το «καύσιμο» θα εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τα υπόλοιπα της αγοράς άρα οι κάτοικοι θα εξακολουθούν να πληρώνουν για θέρμανση λιγότερο από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κόστους οφέλους του έργου «Διασύνδεση της εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης με το ενιαίο Διασυνδεδεμένο σύστημα Τηλεθερμάνσεων Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου» μπορεί να εγκρίθηκε από την ΔΕΥΑ Κοζάνης όμως στο κείμενο της σχετικής απόφασης επισημαίνονται σημαντικά πράγματα για τα όσα θα συμβούν με την έναρξη λειτουργίας.

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι πως πλέον τα χιλιάδες νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τηλεθέρμανση θα πρέπει να φροντίσουν να υπολογίζουν πολύ υψηλότερο κόστος ανά χειμερινή περίοδο από το σημερινό. Σύμφωνα με την μελέτη «σε ότι αφορά το οικονομικό όφελος η λειτουργία της τηλεθέρμανσης ακόμη και με βάση την εκτιμώμενη τιμή διάθεσης της θερμικής ενέργειας στα ~ 103 € /MWth παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική έναντι των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα η χρήση της τηλεθέρμανσης έναντι του πετρελαίου θέρμανσης είναι τουλάχιστον 28% οικονομικότερη με βάση τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ανάλυσης κόστους οφέλους καλύπτοντας την απαιτούμενη δέσμευση της Άδειας διανομής και παραγωγής θερμικής ενέργειας». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί η τηλεθέρμανση να είναι φθηνότερη από άλλες πηγές θέρμανσης της αγοράς ωστόσο η αύξηση στην τιμή της θερμικής μονάδας θα είναι αναπόφευκτη και θα επιβαρύνει τον καταναλωτή εκτός και αν υπάρξει γενναία κρατική επιδότηση που θα κρατήσει την τιμή στα σημερινά επίπεδα (~ 55 € /MWth).

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνει η ΔΕΥΑ Κοζάνης είναι πως το ύψος επενδυτικού κεφαλαίου της προτεινόμενης επένδυσης που ανέρχεται στα 55 εκ. € παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης ανερχόμενου στο ύψος συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης ίσου με 90% καθώς τα έσοδα δεν καλύπτουν τις δαπάνες. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό του 90% είναι απαραίτητη η κρατική ενίσχυση του έργου ύψους 49.5 εκ. € για το οποίο θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης. Το βασικό έσοδο του έργου είναι η Παροχή της θερμικής ενέργειας μέσω του δικτύου της τηλεθέρμανσης, στους κατοίκους του δήμου Κοζάνης και τους διασυνδεδεμένους οικισμούς». 

Η ΔΕΥΑΚ υπολογίζει πως η ετήσια ζήτηση της τηλεθέρμανσης εκτιμάται ότι θα παραμένει σταθερή έως το 2035 και συγκεκριμένα στις 272,747 MWhth. Το 2036, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης της επιχείρησης προβλέπει την ανάπτυξη του δικτύου κατά 1900 νέες συνδέσεις οικισμών καθώς και των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τότε εκτιμάται πως η ετήσια ζήτηση θα αυξηθεί στις 286,385 MWhth συνεπώς «λόγω της υποχρεωτικά ανταποδοτικής λειτουργίας της εγκατάστασης το κόστος τιμολόγησης της θερμικής ενέργειας θα πρέπει να προσεγγίζει τα 103 € / MWhTh πλέον ΦΠΑ, προκειμένου στο επερχόμενο χρονικό διάστημα μεταγενέστερα της ολοκλήρωσης του έργου να ισοσκελίζονται τουλάχιστον τα έσοδα με τις λειτουργικές δαπάνες. Το μέγεθος αυτό είναι δυναμικό και προφανώς δύναται να μεταβληθεί εξαιτίας: (α) μεταβολής του εκτιμώμενου κόστους αγοράς θερμικής ενέργειας από την ΔΕΗ ΑΕ σχετιζόμενου με το κόστος Φυσικού αερίου και διοξειδίου του άνθρακα και (β) με το ποσοστό συμμετοχής των ενεργειακών πηγών στο σύστημα» όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην μελέτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να ξεκινήσουν οι εργασίες του ΣΗΘΥΑ και να δώσει το πράσινο φως η ΔΕΗ δυο από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που υπήρξαν είναι η ψήφιση από τα Δημοτικά Συμβούλια Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου της σύστασης Διαδημοτικής Εταιρείας που θα διαπραγματεύεται με την ΔΕΗ την τιμή της θερμικής ενέργειας και θα έχει την διαχείριση του ΣΗΘΥΑ και η έγκριση της μελέτης κόστους οφέλους. Ωστόσο, το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην υπογραφή του έργου και λόγω του ότι προκειμένου να υπάρχει τηλεθέρμανση θα έπρεπε όλα να έχουν κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου έγιναν όλα στο «άψε σβήσε» χωρίς εναλλακτική.

Σε κάθε περίπτωση στην μελέτη τονίζεται πως αν δεν δημιουργηθεί ο ΣΗΘΥΑ τότε οι καταναλωτές θα καταφύγουν κυρίως στους λέβητες πετρελαίου κάτι που θα έχει και περιβαλλοντικό κόστος πέραν του οικονομικού. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο υφίσταται περιορισμός στην εκπομπή αερίων του Θερμοκηπίου κατά 103.395 tCO2, ενώ συνολικά καθόλη την διάρκεια της περιόδου ανάλυσης (ήτοι έως και το 2052) με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του εν λόγω έργου, η συνολική μείωση αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται σε 2.038.917 tCO2 και ισοδύναμου κοινωνικού κόστους ίσου με 658.249 € σε προεξοφλημένα οικονομικά μεγέθη.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση