Ετικέτα: Αρδευτικό δίκτυο

Γ.Κασαπίδης: Έγκριση του αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου από την Κυβερνητική Επιτροπή

Την ένταξη του αρδευτικού της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

Γιάννης Κωσταρέλλας

Σύσκεψη για τη βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Ρυακίου

Οι ανάγκες βελτίωσης και αποδοτικής λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου Ρυακίου, που επηρεάζει

Χρόνος Κοζάνης