Ετικέτα: Μπουντούλας

Όπως το βλέπω. Ο Καθηγητής Ιατρικής Χαρίσιος Μπουντούλας γράφει για το «Βελβεντινό πνεύμα» 

Στις 12 Αυγούστου του 2022, όπως κάθε χρόνο, έγινε η εκδήλωση του

Χρόνος Κοζάνης

Χρήση Αλκοόλ και Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Των Καθηγητών Ιατρικής Κωνσταντίνου και Χαρισίου Μπουντούλα «Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου…»  Ψαλμός

Χρόνος Κοζάνης