Ετικέτα: πολιτικά πρόσωπα

Έρευνα Δημοφιλίας Πολιτικών Προσώπων της PRORATA

Η  PRORATA S.A διεξήγαγε πανελλαδικής κάλυψης έρευνα σε δείγμα 2047 ατόμων κατά

Γιάννης Κωσταρέλλας