Θεσμοί και διαδικασίες

1 Min Read

Δεν θα κουραστούμε να γράφουμε ότι το «πετράδι στο στέμμα» κάθε φορέα εξουσίας και μηχανισμού διοίκησης που θέλει να ενεργεί για το συμφέρον των πολλών, είναι η πιστή τήρηση και ο σεβασμός των διαδικασιών.

Αυτό είναι που δίνει και στους πολίτες τη σιγουριά ότι οι επικεφαλής τους σέβονται και διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία. Όσο περισσότερο οι διαδικασίες «ξεχειλώνουν», προσπερνιούνται και συμπιέζονται, τόσο λιγότερες είναι οι εγγυήσεις που παρέχονται ότι αυτοί που κατέχουν τις θέσεις εξουσίας ενεργούν νόμιμα, αλλά και ηθικά.

Πολλές φορές οι διαδικασίες είναι εξίσου σημαντικές με το θέμα προς λήψη απόφασης, ακριβώς γιατί εγγυώνται τη συμμετοχή, αλλά και την ενημέρωση όλων με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο.

Ιδιαιτέρως, δε, θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στο δημόσιο χώρο και επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών έχουν ξεχωριστή θέση και δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με fast track διαδικασίες, οι οποίες εν τέλει πυροδοτούν μεγάλες εντάσεις και υποβαθμίζουν την ίδια την ουσία του θέματος.

Όταν συμβαίνει αυτό, χαμένοι είμαστε όλοι από έναν πόλεμο εντυπώσεων και συμφερόντων που δεν αφήνει να γίνει σοβαρή δημόσια συζήτηση.

Μοιραστείτε την είδηση