Η παραγωγή ξηρού λιγνίτη χαρακτηρίζεται ως μια διεργασία ενεργειακής αναβάθμισης ενός γηγενούς ορυκτού καυσίμου, η οποία το καθιστά δυνατό να ανταγωνιστεί άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως καύσιμο είτε στην ηλεκτροπαραγωγή (για βελτίωση του βαθμού απόδοσης λιγνιτικών μονάδων, ως καύσιμο έναυσης ή υποστήριξης σε χαμηλά φορτία), είτε για την παραγωγή / συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε μικρότερες μονάδες και δίκτυα τηλεθερμάνσεων είτε σε άλλες βιομηχανικές χρήσεις (π.χ. στη βιομηχανία τσιμέντου ή σιδηρονικελίου). Η παραγωγή ξηρού λιγνίτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιοχές όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι έντονα συνδεδεμένες με τον λιγνιτικό τομέα.

 

Στα πλαίσια αυτού του ενδιαφέροντος και υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου “DRYLIGCompetitive predrying technologies and firing concepts for flexible and efficient lignite utilization”, το οποίο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016 στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Αγίου Δημητρίου και με τη συνδιοργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε., ενημερωτική συνάντηση με θέμα τη διεθνή εμπειρία στις τεχνολογίες παραγωγής και αξιοποίησης ξηρού λιγνίτη.

 

Η συνάντηση απευθυνόταν σε τεχνικούς, επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες της χρήσης ξηρού λιγνίτη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είχε αθρόα προσέλευση, με πάνω από 40 συμμετέχοντες από το ΕΚΕΤΑ, τη ΔΕΗ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου, την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ), το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ καθώς και τους συνεργαζόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς από την Ευρώπη στα πλαίσια του έργου DRYLIG.

Τη συνάντηση άνοιξε ο κ. Ιωάννης Νικολαΐδης, Υποτομεάρχης Χημικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με μια σύντομη παρουσίαση του λιγνιτικού τομέα στη Δυτική Μακεδονία και του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Εν συνεχεία, ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης του ΕΚΕΤΑ παρουσίασε συνοπτικά τους σκοπούς του έργου DRYLIG, τις κύριες ενότητες εργασίας αυτού καθώς και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η παραγωγή και χρήση ξηρού λιγνίτη ως καύσιμου στις τηλεθερμάνσεις, σε συνδυασμό με τις δυνητικές χρήσεις από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Ο Δρ. Μιχάλης Αγρανιώτης, εκ μέρους της Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, παρουσίασε την εμπειρία της εταιρείας στην κατασκευή μονάδων εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης ξηρού λιγνίτη, ενώ αντίστοιχη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε και εκ μέρους  της General Electric (πρώην Alstom Boiler Deutschland).

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν ενδιαφέροντα ζητήματα από τους συμμετέχοντες φορείς, όπως η σημασία της ποιότητας του λιγνίτη στην παραγωγή του τελικού, ξηρού προϊόντος και η σημασία της αξιοποίησής του στις λιγνιτικές μονάδες, η επίδραση της σταδιακής απόσυρσης μέρους των λιγνιτικών μονάδων στη λειτουργία των τοπικών τηλεθερμάνσεων και των μελλοντικών προοπτικών τροφοδοσίας αυτών, στη δυσκολία εξεύρεσης πόρων χρηματοδότησης νέων έργων και στο κόστος της μεγαβατώρας από ξηρό λιγνίτη. Βασική προσδοκία είναι ότι η συνάντηση αυτή, που αποτέλεσε την πρώτη φορά στην οποία συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της περιοχής για τα θέματα ξηρού λιγνίτη, θα αποτελέσει έναυσμα για ολοκληρωμένη διερεύνηση των σχετικών δυνατοτήτων από τους τοπικούς φορείς.

 

Το έργο DRYLIG υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Research Fund for Coal and Steel (Αριθμός Συμβολαίου: RFCR-CT-2014-00009). Εκτός της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΕΚΕΤΑ, στο έργο συμμετέχουν πανεπιστήμια, ερευνητικοί και μελετητικοί φορείς από χώρες με σημαντική λιγνιτική παραγωγή (University of Stuttgart – Institute of Combustion and Power Plant Technology / Γερμανία, Wroclaw University of Technology / Πολωνία, Institutul de Studii si Proiectari Energetice / Ρουμανία, Monash University / Αυστραλία), καθώς και οι δυο κύριες κατασκευάστριες εταιρίες λιγνιτικών σταθμών, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe και General Electric (πρώην Alstom Boiler Deutschland), αμφότερες με έδρα τη Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: www.drylig.eu

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page