Δύο φωτογραφίες της Κοζάνης του 1950 από το αρχείο του «Χρόνου».