Η Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 1 ης Εκπ/κής Περιφέρειας Κοζάνης κα Ζωή
Μήλιου διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα , με θέμα:
« Η νέα ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της γραμματικής και της ορθογραφίας στο
Δημοτικό Σχολείο».
Η ημερίδα  πραγματοποιείτε σήμερα   Τρίτη 17 Μαΐου 2016 τις ώρες 9:00- 13:00, στην
αίθουσα του Αμφιθεάτρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής
Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ) για τους εκπαιδευτικούς της 1 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας
Κοζάνης.
Ομιλητές είναι ο Γ. Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας
του Α.Π.Θ. και Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών και

ο Π. Ανδρέου , Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page