Από τα μέχρι ως τώρα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η χρήση φυσικού αερίου για την ΠΕ Καστοριάς είναι βιώσιμη επιλογή για το Δήμο Καστοριάς και το Άργος Ορεστικό ως μια ενιαία οικονομική οντότητα», δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Καρυπίδης.

Ο κ. Καρυπίδης αναφέρθηκε επίσης και στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με την ΔΕΠΑ προκειμένου να ιδρυθεί στην Δυτική Μακεδονία φορέας διαχείρισης του φυσικού αερίου, ενώ διερευνάται η εκδοχή η ΔΕΗ να είναι χρήστης ΦΑ κατά την εκκίνηση των μονάδων της. Η μελέτη, που εκπόνησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα παρουσιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα στους δήμους της περιοχής.

Κατά την διέλευση του αγωγού ΤΑΡ από την Ελλάδα έχουν προβλεφθεί 23 βαλβιδοστάσια, εκ των οποίων τα τρία προβλέπονται στην Δυτική Μακεδονία, πιο συγκεκριμένα ένα στην Πτολεμαΐδα, και δύο στην Π.Ε Καστοριάς. Εάν στο άμεσο μέλλον συμφωνηθεί η χρήση του φυσικού αερίου για την Καστοριά με κατάλληλες μετατροπές θα μπορεί να γίνει η απομάστευσή του από το βαλβιδστάσιο που έχει προβλεφθεί στην περιοχή Βέργας.

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page