Υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Κοζάνης  προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο δημόσιο δάσος ¨Κουρί¨.

Όπως ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η αρμόδια αντιδήμαρχος Ελένη Τασοπούλου, η  κυριότητα της έκτασης παραμένει στο δημόσιο, ενώ η χρήση παραχωρείται για 20 χρόνια στο Δήμο Κοζάνης, ο οποίος  πλέον αναλαμβάνει τη συντήρηση και  την εύρυθμη λειτουργία του χώρου.

Η υλοποίηση του έργου χρηματοδοτείται από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.

Η μελέτη  εκπονείται από τις Υπηρεσίες του Δήμου και θα ολοκληρωθεί μέχρι το φθινόπωρο. Η φιλοσοφία της  είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος και η προβολή των ιδιαίτερων σημείων του χώρου με βάση την αρχή της αειφορίας. Στόχος είναι η προσέλκυση του κοινού για αναψυχή, όχι μόνο  λόγω των κατασκευών, αλλά  του φυσικού περιβάλλοντος. Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται είναι απόλυτα προσαρμοσμένες με αυτό δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να κατανοήσει τη φύση και παρέχοντας ευκολίες για την παραμονή στο χώρο.

Ένας βασικός πνεύμονας πράσινου που συνδέεται ιστορικά τα τελευταία 40 χρόνια με τη ζωή των Κοζανιτών, ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου υποβαθμίστηκε τρομερά, απαξιώθηκε και εγκαταλείφθηκε,  θα ξαναζωντανέψει προσφέροντας έναν κοντινό προορισμό για αναψυχή, άθληση και ηρεμία.

Έτσι το Κουρί θα αποτελέσει μέρος μιας διαδρομής με ιδιαίτερα οικολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page