28/6

  • 28/6
  • 26/6
  • 22/6
  • 18/6
  • 11/6
  • 10-6
  • 9/6
  • 8/6
  • Η έγκριση του Κανονισμού του Καταφυγίου Αδέσποτων ζώων πέρασε απο το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης