Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου

2 Min Read

Σύμφωνα με τα 17ο, 18ο και 19ο άρθρα του Καταστατικού, σας προσκαλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ιστορικού, Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης, την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. και Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Εξελεκτικής Επιτροπής
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017
3. Οικονομικός Απολογισμός χρήσης 2017
4. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (για το έτος 2017)
5. Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2018
6. Διάφορες προτάσεις
7. Έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2017 (βάσει του 19ου άρθρου)
8. Διεξαγωγή ψηφοφορίας για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. διετίας 2018-2019 (βάσει του 19ου άρθρου).
Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Εάν στις 21.02.2018 δεν συμπληρωθεί η προβλεπόμενη απαρτία, τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.30 στον ίδιο χώρο
Εάν και στις 25.02.2018 δεν συμπληρωθεί η προβλεπόμενη απαρτία τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο.
Σημ. Παρακαλούνται τα μέλη, που οφείλουν ετήσιες συνδρομές για τα έτη 2017, 2016 και προηγούμενα, εάν επιθυμούν να διατηρηθεί η ιδιότητά τους, του τακτικού μέλους του Συνδέσμου, να φροντίσουν για την οικονομική τους τακτοποίηση πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ., ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του 7ου άρθρου του Καταστατικού (διαγραφή μελών).
Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Αγγέλης Πολυνείκης Χριστοδούλου Αστέριος

Μοιραστείτε την είδηση