Για 5η συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στα σχολεία Δυτικής Μακεδονίας

3 Min Read

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) ως επίσημος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) και υπεύθυνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζει κατά το σχολικό έτος 2019-2020, το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιεί από το 2015 με θέμα: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό». Το πρόγραμμα εστιάζει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με στόχο την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωσή τους με Διαλογή στην Πηγή και την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα υλοποιείται σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης και συντονισμού από ειδικό επιστήμονα, Περιβαλλοντολόγο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί καθ’ όλη την τρέχουσα σχολική χρονιά, από τα στελέχη της ΔΙΑΔΥΜΑ που θα πραγματοποιούν επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εφοδιασμένοι με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των μαθητών στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ και ειδικότερα στις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων και στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με τις μαθησιακές ικανότητες αυτών. Ειδικότερα δημιουργήθηκαν 4 βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε 4 μαθησιακά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του προγράμματος έγινε διαχωρισμός των μαθητών σε 4 επίπεδα, το 1ο επίπεδο αφορά τους μαθητές του νηπιαγωγείου, το 2ο των πρώτων τάξεων του Δημοτικού (Α’, Β’ και Γ΄ τάξη), το 3ο τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ’, Ε΄ και ΣΤ΄) και το τελευταίο τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
Για τη φετινή χρονιά 2019-2020 έχουν ήδη προγραμματιστεί συνολικά περίπου 50 ενημερωτικές συναντήσεις σε σχολεία της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Δεσκάτης, των Σερβίων, του Βελβεντού, της Φλώρινας, του Βοΐου και του Αμυνταίου. Ήδη έχουν ενημερωθεί περίπου 600 μαθητές, με τα μικρότερα παιδιά να συμμετέχουν στο διαδραστικό παιχνίδι της ανακύκλωσης, ενώ επίσης έγιναν και επισκέψεις μαθητών γυμνασίου στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ.
Οι αιτήσεις συνεχίζονται μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες τα σχολεία που ενδιαφέρονται μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο: 24610 45531 / 45533 (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.).

Μοιραστείτε την είδηση