Γιατί οι “κατ’ εκτίμηση λογαριασμοί” της Δ.Ε.Η. είναι… συμπτωματικά (;) “φουσκωμένοι”;

5 Min Read

Τα περιστατικά πολλαπλασιάσθηκαν. Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν. Η αγανάκτηση ξεχείλισε. Αποτέλεσμα; Ουδέν!… Για ποιο θέμα; Για τους… “κατ’ εκτίμηση” λογαριασμούς της Δ.Ε.Η., η οποία εκτίθεται από αβελτηρία μερικών.


Το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Ξεκίνησε παλαιότερα, ως προσωρινή λύση και αντί, μετά από κάποιο διάστημα, να εξαφανισθεί, αντιθέτως έχει παγιωθεί. Έτσι, το “προσωρινό” μετετράπη σε μόνιμο, κατά την προσφιλή, κρατούσα άποψη: “Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού”!…

- Advertisement -


Ιδού ένα από τα πολλά περιστατικά της παραπάνω περίπτωσης.
Στο έντυπο της Δ.Ε.Η. για τον λογαριασμό ρεύματος του καταναλωτή, διαλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η παράγραφος “επόμενη καταμέτρηση”, με ακριβή ημερομηνία, έτσι ώστε, όταν ο αρμόδιος υπάλληλός της επισκεφθεί το ακίνητο, να έχει πρόσβαση σε αυτό, για να λάβει την ένδειξη του μετρητή.


Μέχρις εδώ όλα ορθώς καμωμένα, καθόσον η Δ.Ε.Η. προειδοποεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία να ευρίσκεται στο ακίνητό του ο καταναλωτής, αλλά και αυτός – ακόμη και αν κατοικεί μόνος στο ακίνητό του – να κανονίζει, όπως πρέπει τις άλλες ασχολίες του, δίδοντας το παρών στο ακίνητό του την συγκεκριμένη ημερομηνία, για την λήψη της ένδειξης του μετρητή.


Στο προηγούμενο, λοιπόν έντυπο της Δ.Ε.Η. και στην παράγραφο “επόμενη καταμέτρηση” αναγράφεται η ημερομηνία “18/06/2024”, τουτέστιν τον Ιούνιο του 2024.


Πλην, όμως, στις 29 Απριλίου 2024, αποστέλλεται στον καταναλωτή πρόσφατο – το τωρινό – έντυπο της Δ.Ε.Η., με “επόμενη καταμέτρηση” την “21/05/2024″… Επίσης υπάρχει άλλη αναγραφή και στα δύο έντυπα: “Εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ λογαριασμός”.


Πριν γίνει αναφορά για τον  “κατ’ εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ λογαριασμό”, πρέπει να επισημανθεί ότι στο ακίνητο του καταναλωτή επεκολλήθη την 16 Απριλίου 2024, “επισκεπτήριο” της ΔΕΔΔΗΕ, στο οποίο αναγράφεται ότι “επισκεφθήκαμε το ακίνητό σας για τη λήψη της ένδειξης του μετρητή σας αλλά ήταν κλειστό”.


Αλλά πως να μην είναι κλειστό, όταν και τα δύο, ως άνω, έντυπα της Δ.Ε.Η., αναγράφουν ως ημερομηνία “επόμενης καταμέτρησης” την 18/06/2024 και την 21/05/2024 αντιστοίχως, χωρίς προειδοποίηση για τον Απρίλιο. Όπως είναι ευνόητο, ο μοναχικός καταναλωτής της μονοκατοικίας, έχει και άλλες ασχολίες εκτός οικίας και δεν μπορεί να είναι φύλακας αυτής, επί 24 ώρες το 24ωρο.


Όταν η Δ.Ε.Η. και η ΔΕΔΔΗΕ δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και άλλα γράφονται στα έντυπα, άλλα εφαρμόζονται στην πράξη, ευθύνεται ο καταναλωτής για το ότι είναι κλειστή η μονοκατοικία; Μήπως ο καταναλωτής πρέπει να “πληρώνει τα σπασμένα” αυτών των δύο, αν και δεν ευθύνεται, κατά το γνωστό: “Φας, δε φας, τρεις και εξήντα”!…


Η ασυνεννοησία των παραπάνω, οδηγεί στο απαράδεκτο φαινόμενο, ο επί της καταμέτρησης υπάλληλος να μην εμφανίζεται στο ακίνητο την εκάστοτε αναγραφόμενη ημερομηνία στο έντυπο λογαριασμού της Δ.Ε.Η., αλλ’ εις ημερομηνίαν απρόβλεπτον, αυθαίρετον, απροειδοποίητον!…


Η συνέχεια της διαδικασίας, πολύ “απλή” για τον υπάλληλο της καταμέτρησης: Επικολλά στην είσοδο της μονοκατοικίας του καταναλωτή το… “επισκεπτήριο” και με την φράση, “το ακίνητο ήταν κλειστό”, ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση, του “κατ’ εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ λογαριασμού”. Και συμπτωματικά (;) ο “κατ’ εκτίμηση λογαριασμός” να είναι πάντοτε υψηλά, σε σχέση με την πραγματική ένδειξη του μετρητή!… Βέβαια, η τακτική αυτή, έχει την εξήγησή της: Όσο υψηλότερα εκτιμηθεί η καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια, τόσο πιο πολύ – με τα συμπαρομαρτούντα επί μέρους κονδύλια – και ο λογαριασμός ανεβαίνει!…

Και, εάν  ο καταναλωτής, σύμφωνα με την πραγματική ένδειξη του μετρητή του, καταβάλλει το πραγματικώς αντιστοιχούν ποσόν της καταναλωθείσης ηλεκτρικής ενέργειας – αφαιρουμένου του επί πλέον ποσού του φουσκωμένου λογαριασμού – στο επόμενο έντυπο λογαριασμού της Δ.Ε.Η., αναγράφεται το αφαιρεθέν ποσό, ως… “ανεξόφλητο προηγούμενο”!… Ενώ, έπρεπε, στο έντυπο αυτό, να μειωθεί ο “κατ’ εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ λογαριασμός” μέχρις ότου ισοσκελισθεί με την πραγματική ένδειξη του μετρητή του καταναλωτή!…


Επίσης, έπρεπε να αναγράφεται στις οικείες στήλες η τελευταία και η προηγούμενη ένδειξη του μετρητή, για να υπολογισθεί η πραγματικώς καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια.
Όλα τα παραπάνω είναι αντίθετα προς τους στοιχειώδεις κανόνες συναλλαγής και δεν ενδείκνυται να τηρούνται και εφαρμόζονται από μία σοβαρή οικονομικώς επιχείρηση, όπως η Δ.Ε.Η., διότι δίδουν λαβή για δυσμενή εις βάρος της σχόλια!…


Άλλωστε, δεν είναι ούτε νόμιμο, ούτε δίκαιο, η παραπάνω επιχείρηση να παραθέτει, στους έντυπους λογαριασμούς της, εικονικά στοιχεία, τα οποία επιβαρύνουν οικονομικά τον καταναλωτή, χωρίς αυτός να έχει – στην πράξη – καταναλώσει την αναγραφόμενη φανταστική εκτίμησή της.


Άμεσα, λοιπόν, επιβάλλεται να διορθωθούν τα “κακώς κείμενα” και να σταματήσουν οι “κατ’ εκτίμηση ΔΕΔΔΗΕ λογαριασμοί” και τα αχρεωστήτως καταβαλλόμενα ποσά, με τους φουσκωμένους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.!…


Δημ. Κλείδηςwww.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση