Σε βάρος των δημοτών Κοζάνης η αδράνεια της Δημοτικής Αρχής μπροστά στην εκρηκτική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Του Θεόδωρου Γ. Σιόγκα

4 Min Read

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης.

Είναι γεγονός όμως ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, εξαιτίας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, πολύ λίγα είναι τα οφέλη που αποκομίσαμε ως τοπική κοινωνία από την αλματώδη ανάπτυξη των Φ/Β και γενικότερα των ΑΠΕ.

- Advertisement -

Οι θέσεις εργασίας της κατασκευαστικής φάσης θα πάψουν να υπάρχουν μετά το τέλος της. Οι θέσεις εργασίας για συντήρηση και φύλαξη είναι εξαιρετικά λίγες, αναλογικά με το μέγεθος των επενδύσεων. Τα αποδιδόμενα μισθώματα προς τον Δήμο Κοζάνης είναι μικρά, όπως και τα όποια ανταποδοτικά οφέλη.

Η Δημοτική Αρχή όμως, εκτός των παραπάνω πενιχρών κερδών, θα μπορούσε να διεκδικήσει πολύ περισσότερα πράγματα προς όφελος των δημοτών, δεδομένου ότι η περιοχή μας καλύπτει δύο βασικές προϋποθέσεις  για την ανάπτυξη των ΑΠΕ:

α) ύπαρξη εκτάσεων οι οποίες είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν κατάλληλες για τέτοιου είδους επενδύσεις,

β) δίκτυα σε μικρή απόσταση για να διοχετευθεί η παραγόμενη ενέργεια.

Θα μπορούσε να διεκδικηθεί περισσότερος ηλεκτρικός χώρος, τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς υποσταθμούς υψηλής τάσης (ανταποδοτικά), με σκοπό τη σύνδεση σε αυτούς έργων ΑΠΕ ενεργειακών κοινοτήτων συμψηφισμού δημοτών.

Μία ευκαιρία χάθηκε. Λόγω της ανεξήγητης απραξίας της Δημοτικής Αρχής. Ο  ηλεκτρικός χώρος στα δημόσια δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ εξαντλήθηκε, ενώ οι ιδιωτικοί υποσταθμοί έχουν λάβει τις αδειοδοτήσεις και έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται τα Φ/Β που θα συνδεθούν σε αυτούς.

Μία δεύτερη ευκαιρία δίνεται, αφενός μεν με τον Ν. 4951/2022, με τον οποίο δεσμεύονται τουλάχιστον 10Mw ανά υποσταθμό αποκλειστικά για σύνδεση έργων αυτοπαραγωγών (συμψηφισμού), αφετέρου δε με την προγραμματισμένη αναβάθμιση των υποσταθμών του ΔΕΔΔΗΕ. Να σημειωθεί εδώ ότι πλέον, με πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ, τα αιτήματα σύνδεσης των αυτοπαραγωγών, προτάσσονται της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιτημάτων σύνδεσης έργων ΑΠΕ.

Στο πλαίσιο λοιπόν των αρνητικών επιπτώσεων από την μείωση του πληθυσμού, τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων των δημοτών, καθώς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας της περιοχής, μία Δημοτική Αρχή που στέκεται πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων, θα μπορούσε να αναλάβει δράση προς όφελος των δημοτών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας σε σχέση με άλλες περιοχές, με πολλούς τρόπους.

  • Να διεκδικήσει χώρο μεγαλύτερο των 10Mw ανά υποσταθμό, για την ικανοποίηση έργων συμψηφισμού του Δήμου, των ενεργειακών κοινοτήτων αλλά και των μεμονωμένων έργων των μικροεπενδυτών-δημοτών της περιοχής, που στο κάτω-κάτω εδώ θα ανακυκλώσουν τα όποια εισοδήματα εισπράξουν.
  • Να προσδιορίσει τις κατάλληλες δημοτικές εκτάσεις που είναι κοντά σε υποσταθμούς που θα έχουν διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο για σύνδεση ΑΠΕ.
  • Να πρωτοστατήσει στην οργάνωση ή/και να συμμετάσχει σε ενεργειακές ομάδες πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων (αγροτικών, εμπορικών, μεταποιητικών).
  • Να εκμισθώσει δημοτικές εκτάσεις με σκοπό τη δημιουργία έργων ΑΠΕ των δημοτών.

Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι η συμμετοχή δημότη (οικιακής παροχής) με 3Kw, σε ενεργειακή κοινότητα συμψηφισμού, θα μπορούσε να του αποφέρει ετήσιο όφελος περίπου 1000€. Μια επιχείρηση αντίστοιχα, με συμμετοχή 15kw, θα μπορούσε να έχει ετήσιο όφελος περίπου 4.500€.

Σε ένα έργο Φ/Β ισχύος 1Mw, μπορούν να συμμετάσχουν 330 οικιακές παροχές με ισχύ συμψηφισμού 3Kw η κάθε μία ή 70 επαγγελματικές παροχές με ισχύ συμψηφισμού 15Kw έκαστη.

Ας ελπίσουμε πως ο χρόνος που απομένει έως τις επόμενες δημοτικές εκλογές δε θα αποβεί ολέθριος για τους δημότες της Κοζάνης, εξαιτίας της αδράνειας της σημερινής Δημοτικής Αρχής.

 

Μοιραστείτε την είδηση