Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1 Min Read

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης εκδίδει από το 1990 τα «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», στα οποία συμπεριλαμβάνονται εργασίες, μελέτες, πονήματα, κ.ά. Ιστορικού, Λαογραφικού και γενικότερου ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου προκειμένου να εκδώσει δύο τόμους των «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παραδώσει/αποστείλει, σε ηλεκτρονική (αρχείο PDF) –προαιρετικά και σε έντυπη- μορφή, την εργασία/ σύγγραμμά/ πόνημά του στο Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης για την Επιτροπή Αξιολόγησης Κειμένων -στα γραφεία του Συνδέσμου- μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

- Advertisement -
Μοιραστείτε την είδηση