Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Ιουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης

3 Min Read

Tην Τετάρτη 4 Ιουλίου και ώρα 13:00 μ. μ. Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 1156/28.06.2017 αίτησης του κ. Χαριτωνίδη Δημητρίου με την οποία αιτείται την τροποποίηση της με αριθμό 12/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.

- Advertisement -

2. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 14215/02.05.2018 αίτησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 351Α και συγκεκριμένα την αλλαγή της χρήσης από «Παιδική Χαρά» σε «Κ.Χ.».

3. Γνωμοδότηση για τη με αρ.πρωτ. 902/23.05.2018 αίτησης της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων & Κοζάνης με την οποία αιτείται την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α και συγκεκριμένα το διαχωρισμό των χρήσεων «Εκκλησιαστικό Ίδρυμα» και «Πράσινο» και την κατάργηση του ερυθρού περιγράμματος του οικοδομικού αυτού τετραγώνου.

4. Γνωμοδότηση για έγκριση αιτήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου για κοπή τριών (3) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης ήτοι :
I. Δύο (2) δένδρα στην Τ.Κ. Άνω Κώμης και
II. Ένα (1) δένδρο στον οικισμό Καρδιάς στην Τ.Κ. Κοίλων ην οδό Δωδώνης στην πόλη της Κοζάνης

5. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 6756/02.03.2018 αίτησης της κ. Σισμανίδου Σοφίας του Χαραλάμπους για συναίνεση ή μη παραχώρησης έκτασης Ε= 4.010,00 τ.μ. από το υπ΄ αριθμ 1 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Ακρινής του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

6. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 5697/08.12.2016 αίτησης της κ. Σαλτσίδου Συμέλας του Κωνσταντίνου για συναίνεση ή μη παραχώρησης έκτασης Ε= 52.669,00 τ.μ. από το υπ΄ αριθμ 721 χερσολίβαδο της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.

7. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 12769/19.04.2018 αίτησης της εταιρίας «ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «VΑΒΕΝΕ» για παραχώρηση χώρου κατάληψης στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ζαλόγγου στην πόλη της Κοζάνης.

8. Γνωμοδότηση επί συμπληρώσεων – διορθώσεων στη Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέων Κοιμητηρίων πόλης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης

9. Γνωμοδότηση για έγκριση του με αριθμ. 2/30.05.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού- Πεζοδρομίων & Περιπτέρων.

10. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωαννίδης Ελευθέριος
Δήμαρχος Κοζάνης

Μοιραστείτε την είδηση