Ο Δήμος Κοζάνης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον  « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Η συμμετοχή στη διαβούλευση γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Δήμου Κοζάνης στη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://politis.kozanh.gr/subjects/pages/viewtopic.aspx?TopicID=118

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 5η Απριλίου 2016. 

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας ως προς το κείμενο, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε στο e-mail diavouleusi@kozanh.gr

 

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page