Χαμένες ευκαιρίες

1 Min Read

Όταν κατασκευαζόταν το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας στο χώρο του τότε ΤΕΙ στα Κοίλα, λίγοι αντιλαμβανόταν τη σημασία που θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος χώρος. Η εξέλιξη του συγκεκριμένου Κέντρου, δυστυχώς, δεν δικαίωσε καμία από τις προσδοκίες, αφού εν τέλει στο συγκεκριμένο χώρο δεν φιλοξενήθηκε ποτέ έρευνα και υψηλή τεχνολογία. Το ίδιο συνέβη και με τις διάφορες άλλες υποδομές, όπως πχ. οι θερμοκοιτίδες που θα υποστήριζαν την έρευνα και την καινοτομία.
Η ιστορία αυτής της συζήτησης κοντεύει πια τέσσερις δεκαετίες κι εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Να αναζητούμε πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την εκροή ανθρώπινου δυναμικού από την Περιφέρειά μας, αλλά και πώς θα τα καταφέρουμε να συνδέσουμε την εφαρμοσμένη έρευνα με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εν τέλει δηλαδή να εστιάσουμε στο πώς αυτό που γίνεται και μπορεί να γίνει μέσα στο Πανεπιστήμιο θα καταφέρει να δώσει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις της περιοχής.
Η δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας που εισηγήθηκε στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφέρειας είναι ένα ακόμα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Αυτή τη φορά, όμως, είναι επιτακτική η ανάγκη η υπόθεση να προχωρήσει από τα λόγια στην πράξη και το κεφάλαιο αυτό να είναι μεγάλο και ουσιαστικό.

Μοιραστείτε την είδηση