Λογοδοσία και διαφάνεια

1 Min Read

Την ερχόμενη Κυριακή θα ψηφίσουμε και θα αποφασίσουμε για το ποιος και πώς θα μας διοικήσει τα επόμενα πέντε χρόνια.

Όπως και την προηγούμενη Κυριακή, πριν πάμε στην κάλπη, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη συνολική παρουσία των υποψηφίων, τις θέσεις που έχουν διατυπώσει και την ικανότητά τους να διοικήσουν.

- Advertisement -

Σ’ ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα, κυρίως σε ό,τι αφορά στις περιφερειακές εκλογές, οι πολίτες παρακολούθησαν μια μάχη στο επίπεδο της δημιουργίας των εντυπώσεων.

Αυτό που περιμένουν για την επόμενη μέρα είναι η υλοποίηση των υπεσχημένων και η υιοθέτηση μηχανισμών και πρακτικών που προωθούν τη λογοδοσία και εγγυώνται τη διαφάνεια.

Δυστυχώς, η χώρα μας βρίσκεται πολύ πίσω στην υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών και μηχανισμών, ενώ οι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της θητείας των αρχών.

Ίσως λοιπόν, πέραν όλων των άλλων, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα για όσους αναλάβουν το «τιμόνι» την επόμενη περίοδο να φροντίσουν η συμμετοχή να μην περιορίζεται μόνο στην κάλπη, αλλά να εκτείνεται μέσα στη διάρκεια της θητείας. Έτσι μπορεί και να μειωθεί λίγο το μεγάλο ποσοστό της αποχής. 

Μοιραστείτε την είδηση