Έχουν πενταπλασιαστεί οι αναφορές σε προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία μετά την υπερδεκαετή οικονομική κρίση, που ακολουθήθηκε από την πανδημία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Είναι γνωστό πως η εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας σχετίζεται με κοινωνικούς και οικονομικούς καθοριστικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, οι στερήσεις και οι ανισότητες. Δεδομένου ότι υπάρχει αύξηση των προαναφερθέντων παραγόντων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι αναμενόμενο πως τίθεται σε υψηλότερο κίνδυνο και η ψυχική υγεία του πληθυσμού. Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες, όπως η ανεργία, η φτώχεια και η εξαθλίωση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτά λέει η έρευνα της Διανέοσις.

Χθες, ημέρα αφιερωμένη στην ψυχική υγεία, πολλοί στάθηκαν στους αριθμούς αυτούς που βαίνουν αυξανόμενοι. Ο φόβος και η «ασφυξία» που αισθάνονται πολλοί και επιτείνεται από τις συνθήκες ανασφάλειας ήρθαν για να μείνουν. Αν έχει νόημα να στρέψουμε κάπου περισσότερο το ενδιαφέρον μας, αυτοί είναι οι νέοι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Η ενίσχυση της ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία είναι από τα βασικά μέτρα που πρέπει να επεκταθούν, δημιουργώντας ένα δίχτυ στήριξης και προστασίας.