Συμμετοχή και λογοδοσία

1 Min Read

Είναι πολύ καλές αυτές οι συνεδριάσεις λογοδοσίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες προβλέπονται ανά δίμηνο. Μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές, αν συζητούνται ουσιωδώς τα θέματα. Μπορούν, επίσης, να εκπαιδεύσουν τους πολίτες σε αυτή τη λογική αλληλεπίδρασης μεταξύ εξουσίας και κυβερνώμενων.

Το παραπάνω είναι και το βασικό ζητούμενο. Οι πολίτες να είναι ενεργοί στα όσα συμβαίνουν και να έχουν λόγο, παρακολουθώντας και ασκώντας κριτική. Να μην είναι απόμακροι και αδιάφοροι για τα όσα συμβαίνουν στην τοπική ή κεντρική πολιτική σκηνή.

Η εκπαίδευση σε αυτές τις διαδικασίες έρχεται μέσα από τη συμμετοχή και συνήθως από μικρή ηλικία. Η συμμετοχή και η έκφραση άποψης μπορούν μάλιστα να μειώσουν και την καχυποψία απέναντι στους θεσμούς που είναι και μια από τις βασικές αιτίες πολιτικής αποξένωσης. 

Όλα αυτά, λοιπόν, χτίζονται μέρα με τη μέρα και οδηγούν σε κοινωνίες εμπιστοσύνης, όπου οι πολίτες βρίσκονται κοντά στα πολιτικά δρώμενα και δεν αρκούνται μόνο στην ψήφο ανά τετραετία και στην από μακριά κριτική.

Μοιραστείτε την είδηση