Το ChatGPT στη ζωή μας

1 Min Read

Πρόσφατα εμφανίστηκε η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), η οποία αναφέρεται σε αλγόριθμους που μπορούν να παράγουν περιεχόμενο, εικόνες, ακόμη και κώδικα λογισμικού κατόπιν εντολής. Το ChatGPT είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μέσα σε πέντε μέρες κατάφερε να έχει τόσους χρήστες, όσους το Facebook σε ένα χρόνο.

Για όσους δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν χρησιμοποιήσει, το ChatGPT μπορεί να συνθέσει αυτόματα σχόλια, να γράψει εκθέσεις αλλά και επιστολές, να σχολιάσει άρθρα και να κάνει τόσα άλλα. Ουσιαστικά, η βασική λειτουργία ενός chatbot, όπως το συγκεκριμένο, είναι να μιμείται έναν άνθρωπο συνομιλητή.

Τι σημαίνει, αυτό; Ότι το chatbot κρύβει πολλές δυνατότητες, αλλά και πολλές παγίδες. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει εδώ και αρκετά πια χρόνια έναν πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική ζωή, αλλά και στη δημοκρατία.

Μέσα σε λίγα χρόνια, οι προσδοκίες μας για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών, τον τρόπο που θα διενεργούνται οι εκστρατείες στο διαδίκτυο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε (και πρέπει) να επικοινωνούμε μεταξύ μας, θα έχουν αλλάξει με τρόπο που είναι δύσκολο αυτή την ώρα να προβλέψουμε.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαρκή επανεκπαίδευση και κυρίως κριτική σκέψη.

Μοιραστείτε την είδηση